Informasjon

Nedsatt blodsirkulasjon i beina

Prognose

Ved fortsatt røyking vil tilstanden stadig forverres, og prognosen er alvorlig. Med røykeslutt og fysisk trening bedres prognosen betydelig.

Langtidsprognosen avhenger av graden av åreforkalkning og andre disponerende sykdommer. Nedsatt sirkulasjon i bena er en indikator på utbredt åreforkalkning og økt risiko for død. Hjerteinfarkt og hjerneslag er de hyppigste dødsårsakene, og forekommer tre ganger så hyppig som hos personer uten denne sykdommen.

Forrige side Neste side