Informasjon

Årsaker til høyt blodtrykk

Temaside om Korona

Årsaker

Primær eller essensiell hypertensjon

Hypertensjon kan ha ulike årsaker. Hos de aller fleste (90-95 prosent) er det imidlertid ikke mulig å finne den nøyaktige grunnen til det høye trykket. Vi kaller dette primær (essensiell) hypertensjon. Det er sansynlig at arv og genetikk spiller en vesentlig rolle hos mange av dem som har primær hypertensjon. I tillegg vil en rekke ulike faktorer kunne utløse eller forverre høyt blodtrykk.

Forskerne har funnet flere arvelige forhold som er nært knyttet til hypertensjon. Av særlig interesse er avvik i enkelte gener som lager hormoner kalt angiotensinogen, renin og angiotensinogen converting enzyme (ACE). Disse tre hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av blodtrykk, vann- og saltbalanse i kroppen.

I tillegg til de arvelige forholdene er det flere ting som øker sjansen for å få høyt blodtrykk. Viktige medvirkende årsaker er fedme, diabetes, lite fysisk aktivitet, høyt alkoholinntak, høyt saltinntak og høy alder.

Sekundær hypertensjon

Ved sekundær hypertensjon finner man en underliggende årsak til det høye blodtrykket. Sekundær hypertensjon er mye sjeldnere enn primær, og bare 5-10 prosent av alle med høyt blodtrykk har denne varianten.

Sekundær hypertensjon betyr høyt blodtrykk forårsaket av annen sykdom. Spesielt nyresykdommer med sviktende nyrefunksjon har en tendens til å øke blodtrykket. Innsnevring av pulsåren til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose) er en annen kjent årsak (se bildet). Enkelte sykdommer i binyrene, i bukspyttkjertelen eller hovedpulsåren, kan også forårsake høyt blodtrykk. Det samme gjelder bruk av en del medisiner, for eksempel p-piller, NSAIDs, og kortikosteroider.

Nyrearteriestenose

Sekundær hypertensjon rammer ofte unge mennesker og kan utvikles over relativt kort tid. Blodtrykket blir ofte svært høyt, og vanlige blodtrykksmedisiner har ofte dårligere effekt enn forventet. I mange tilfeller kan årsaken til sekundær hypertensjon fjernes.


Nyreutløst høyt blodtrykk

Forrige side Neste side