Informasjon

Høyt blodtrykk

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Ideelt sett skal blodtrykket ligge under 140/90, men dette er ingen absolutt grense. Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslaghjerteinfarkt og kronisk nyresykdom. 

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene (arteriene og arteriolene) når hjertet trekker seg sammen - det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene - det diastoliske trykket. Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste. Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv (mmHg).

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved betydelig forhøyet trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Forhøyet blodtrykk er en svært vanlig tilstand. Flere hundretusener personer behandles med blodtrykksenkende medisiner i Norge.

Neste side