Informasjon, tilstand

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)

Hjertemuskelbetennelse, symptomer og tegn

Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. I mange tilfeller er sykdommen så lite uttalt at den forløper uten symptomer. Symptomene kan også dukke opp flere dager til uker etter start av akutt febersykdom eller luftveisinfeksjon.

Typiske symptomer kan være rask puls og eventuelt brystsmerter. Andre tegn er uforklarlig hjertesvikt (tung pust) og hjerterytmeforstyrrelser som eventuelt kan gi besvimelse. Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen.

Akutt hjertemuskelbetennelse bør mistenkes hos yngre, spesielt menn, som uten noen sikker forklaring får hjertesvikt, hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser eller ledningsforstyrrelser.

Forrige side Neste side