Informasjon, tilstand

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)

Hjertemuskelbetennelse, prognose

Det store flertallet blir frisk og uten varige skader på hjertet. Men hjertemuskelbetennelse kan være en alvorlig tilstand. Fordi sykdommen i mange tilfeller ikke blir oppdaget, er det ikke kjent hvor ofte den går over til en tilstand med svekket hjerte (dilatert kardiomyopati).

Hos pasienter med alvorlig hjertemuskelbetennelse kan sykdommen være dødelig.

Muligheten for at det kan foreligge en hjertemuskelbetennelse i forbindelse med en virusinfeksjon, er en av flere grunner til at man ikke skal trene eller belaste kroppen hardt når man ikke er helt frisk.

Forrige side Neste side