Informasjon, tilstand

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt.

Hjertemuskelbetennelse, prognose

Hjertemuskelbetennelse kan være en alvorlig tilstand. Det store flertallet blir sannsynligvis frisk og uten mén av sykdommen. Men fordi sykdommen i mange tilfeller ikke blir oppdaget, er det ikke kjent hvor ofte den går over til en tilstand med svekket hjerte (dilatert kardiomyopati).

Hos pasienter med alvorlig hjertemuskelbetennelse kan sykdommen være dødelig.

Muligheten for at det kan foreligge en hjertemuskelbetennelse i forbindelse med en virusinfeksjon, er en av flere grunner til at man ikke skal trene eller belaste kroppen hardt når man ikke er helt frisk.

Forrige side Neste side