Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon, kan ha mange årsaker og inndeles i flere hovedgrupper.

Hva er høyt blodtrykk i lungekretsløpet?

Cor pulmonale
Cor pulmonale

Lungekretsløpet går fra høyre hjertekammer og ut i lungene via lungepulsårene, og videre til hårrørsårene i lungevevet. Samleårer (vener) fører så blodet tilbake til venstre forkammer i hjertet. Det er høyre hjertekammer som pumper blodet ut i lungekretsløpet. Venstre hjertekammer pumper blodet ut i det store kretsløpet. De aller fleste tilfeller av hjertesvikt skyldes svikt i venstre hjertekammer, sjeldnere oppstår svikt i høyre hjertekammer.

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon, kan ha mange årsaker og inndeles i 5 hovedgrupper. Den første gruppen kalles pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), og inndeles i undergrupper etter årsakene til sykdommen. En av undergruppene er PAH av ukjent årsak, forkortet IPAH. Øvrige undergrupper er arvelig årsak, PAH på grunn av sykdommer utenfor lungene eller PAH utløst av medisiner.

De øvrige hovedgruppene er PAH utløst av hjertesvikt, PAH utløst av lungesykdommer eller kronisk surstoffmangel, PAH utløst av blodproppsykdom, eller PAH med sammensatte årsaker.

Langvarig høyt blodtrykk i lungekretsløpet fører til utvikling av en tilstand som kalles cor pulmonale (cor = hjerte, pulmonal = som har med lungene å gjøre). Det er en tilstand der høyre hjertekammer blir forstørret fordi denne delen av hjertet må utvikle økt kraft for å klare å drive blodet gjennom lungekretsløpet. Cor pulmonale kan oppstå både akutt og kronisk.

Ubehandlet høyt blodtrykk i lungekretsløpet, uansett årsak, vil føre til høyresidig hjertesvikt etter kortere eller lenger tid.

Animasjon av høyt blodtrykk i lungekretsløpet
Neste side