Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Lavt blodsukker (hypoglykemi) er en tilstand som vanligvis forårsakes av for stor dose insulin ved diabetes type 1. Insulinbehandling og noen antidiabetika kan også gi lavt blodsukker ved diabetes type 2. Tilstanden krever rask behandling.

Hva er hypoglykemi?

Det er en tilstand med lavt blodsukker. Tidlige symptomer betegnes også "føling". Du merker uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult. Du kan bli kvalm eller kaste opp. Du kan ha hodepine og konsentrasjonsvansker. Du kan også bli forvirret og aggressiv. Personene rundt deg merker at du er forandret.

Velregulerte pasienter med diabetes får vanligvis føling når blodsukkernivået faller under 2-3 mmol/L, mens de som er dårlig regulert, kan få symptomer på et høyere nivå. Ved fall i blodsukker under 2 mmol/L opptrer symptomer som nedsatt bevissthet, bevisstløshet, kramper og lammelser.

Enkelte pasienter med diabetes kan gå rett fra full bevissthet til insulinsjokk uten varselsymptomer. Har du opplevd dette, bør du bestrebe deg på at blodsukkerverdiene dine ligger litt høyere enn de har gjort den siste tiden. 

Neste side