Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Hypoglykemi eller lavt blodsukker er en tilstand som vanligvis forårsakes av for stor dose insulin. Noen antidiabetika kan også gi hypoglykemi ved type 2-diabetes. Tilstanden krever rask behandling.

Hopp til innhold

Hva er hypoglykemi?

Det er en tilstand med lavt blodsukker. Tidlige symptomer betegnes også "føling". Du merker uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult. Du kan ha hodepine og konsentrasjonsvansker. Man kan også bli forvirret og aggressiv.

Velregulerte pasienter med diabetes får vanligvis føling når blodsukkernivået faller under 2-3 mmol/L, mens de som er dårlig regulert, kan få symptomer på et høyere nivå. Ved fall i blodsukker under 2 mmol/L opptrer symptomer som nedsatt bevissthet, bevisstløshet, kramper og lammelser.

Enkelte pasienter med diabetes kan gå rett fra full bevissthet til insulinsjokk uten varselsymptomer. Har du opplevd dette, bør du bestrebe deg på at blodsukkerverdiene dine ligger nærmere 10 enn 5 mmol/L i blodsukker.