Informasjon

Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus

Hypoglykemi eller lavt blodsukker er en tilstand som vanligvis forårsakes av for stor dose insulin. Noen antidiabetika kan også gi hypoglykemi ved type 2-diabetes. Tilstanden krever rask behandling.

Hopp til innhold

Hva er hypoglykemi?

Det er en tilstand med lavt blodsukker. Tidlige symptomer betegnes også "føling". Du merker uro, skjelving, svimmelhet, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult. Du kan ha hodepine og konsentrasjonsvansker. Man kan også bli forvirret og aggressiv.

Velregulerte pasienter med diabetes får vanligvis føling når blodsukkernivået faller under 2-3 mmol/L, mens de som er dårlig regulert, kan få symptomer på et høyere nivå. Ved fall i blodsukker under 2 mmol/L opptrer symptomer som nedsatt bevissthet, bevisstløshet, kramper og lammelser.

Enkelte pasienter med diabetes kan gå rett fra full bevissthet til insulinsjokk uten varselsymptomer. Har du opplevd dette, bør du bestrebe deg på at blodsukkerverdiene dine ligger nærmere 10 enn 5 mmol/L i blodsukker.

Hvem får hypoglykemi?

Hypoglykemi er en komplikasjon til behandling av diabetes. Hyppigst opptrer tilstanden blant dem med type 1-diabetes, der hypoglykemi er omkring 30 ganger hyppigere enn ved type 2-diabetes. I praksis forekommer tilstanden bare ved bruk av insulin (type 1- eller type 2-diabetes) eller ved bruk av visse typer blodsukkernedsettende tabletter (antidiabetika ved type 2-diabetes).

Hva er årsaken til hypoglykemi?

Tilstanden skyldes gjerne misforhold mellom insulindosen eller antidiabetikadosen, matinntak og fysisk aktivitet. Det er for mye insulin i blodet. Forklaringen er gjerne at du ikke har fått spist nok i forhold til den insulindosen som er satt, eller tablettdosen du har tatt, og/eller at du har vært uvanlig fysisk aktiv.

Forsvarsmekanismene mot utvikling av lavt blodsukker kan svikte når sykdommen har vart i mange år. Hypoglykemi kan også skyldes bruk av visse typer betablokkere, en medisin som anvendes bl.a. mot høyt blodtrykk og mot angina pectoris. Betablokkere kan kamuflere symptomene. En annen situasjon der hypoglykemi kan oppstå, er etter inntak av alkohol. Denne effekten kan sitte i også dagen derpå, og det er derfor viktig å kontrollere blodsukkeret neste dag.

Altfor streng blodsukkerkontroll bidrar dessuten til å øke risikoen for hypoglykemi, fordi en lettere kan "tippe over" på den hypoglykemiske siden.

Er hypoglykemi farlig?

Når du merker føling, er det ingen grunn til panikk. Hvis det oppdages i tide og behandles på riktig måte, er tilstanden ufarlig og den går fort over. Hvis du derimot overser tilstanden og ikke gjør noe med det, er det en risiko for at det kan utvikle seg slik at du mister kontrollen over deg selv.

Hvordan behandles hypoglykemi?

Ved tegn til føling må du innta næring som gir rask økning i blodsukkeret. Det kan være inntak av små til moderate mengder sukker, honning, melk, saft. Alle disse gir tilførsel av sukker i en form som hurtig tas opp i blodet. Etterpå bør du spise en skive brød eller annen mat, eventuelt et vanlig måltid med mat, som gir mer vedvarende økning i blodsukkeret, for å hindre at blodsukkeret synker igjen.

Er det vanskelig å få sukker i pasienten, kan pårørende putte melis i munnen til pasienten - det løser seg raskt opp. Er det ikke mulig å få gitt søt drikke eller annen sukkerholdig næring, kan pasientens nærmeste sette en sprøyte med glukagon i underhuden i doser på 1-2 mg. Men dette er sjelden nødvendig.

Helsepersonell kan sette konsentrert glukose (druesukker) direkte i blodet hos bevisstløse pasienter.

Forebygging av hypoglykemi

Den beste forebyggingen består i en god blodsukkerkontroll og at du lærer deg å kjenne kroppens signaler. Er du usikker på om det du kjenner er føling, mål blodsukkeret!

Over tid er det langtidsblodsukkeret, HbA1c, som er den beste indikatoren på hvor godt blodsukkeret er regulert. Generelt ønsker man å holde HbA1c under 7,5%, men det vil være behov for å gjøre individuelle tilpasninger. Hos små barn kan det være en fordel å holde blodsukkeret litt høyere dersom de har tilløp til lavt blodsukker.

Dersom du har hatt en episode med hypoglykemi, bør du tenke gjennom hvorfor det skjedde:

  • Har du ventet for lenge med å spise, eller har du spist for lite karbohydrater?
  • Har du vært uvanlig fysisk aktiv uten at du har spist tilstrekkelig?
  • Har du drukket alkohol i store mengder?
  • Har du tatt for høy dose med insulin eller blodsukkersenkende tabletter?

Gjennom å lære av dine erfaringer kan du unngå senere episoder med hypoglykemi. Ha alltid noe søtt med deg som du kan ta dersom du får føling.

Kurstilbud

Type 2-diabetes er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med type 2-diabetes er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har nå laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to versjoner: et kort kurs (ca. 2 timer) og et langt kurs (ca. 10 timer – anbefales å bli tatt stykkevis).

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Vil du vite mer?