Informasjon

Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum er en sjelden, men alvorlig sårsykdom i huden. I minst halvparten av tilfellene foreligger en underliggende systemisk sykdom.

Behandling

Målet med behandlingen er å stanse sykdomsutbredelsen og begrense arrdannelsen. Det finnes ingen helbredende behandling. Få behandlingsstudier er utført slik at det er usikkerhet om hva som er den beste behandlingen.

 

Ved milde til moderate tilfeller startes behandlingen sterktvirkende kortisonsalver eller -kremer. Alternativt kan det behandles med takrolimus. Hvis man ikke oppnår tilfredsstillende effekt med lokalbehandling, må det startes med systemisk behandling (tabletter). 

Hovedbehandlingen med systemiske midler er langvarig immunhemmende behandling. Ofte brukes høye doser kortikosteroider eller ciklosporin. Forskning tyder på at disse to midlene er likeverdige. I noen tilfeller kombineres kortikosteroider med andre immunhemmende midler for å kunne redusere de høye og skadelige dosene med kortison. I senere tid er man blitt oppmerksom på at nyere medisiner (blant annet infliximab, etanercept) synes å ha god effekt ved tilstanden, men også disse behandlingene kan ha ugunstige bivirkninger.

Medisinene som brukes ved pyoderma gangrenosum, har stort sett god virkning og gir kontroll over sykdommen. Tidlig oppstart av behandlingen begrenser de varige skadene.

Pasientene oppfordres til å leve et mest mulig normalt liv og utføre alle de aktiviteter som de kan tolerere. Det er ingen holdepunkter for at et bestemt kosthold har innvirkning på sykdommen.

Forrige side Neste side