Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Symptomer

De fleste pasienter med lungebetennelse er moderat syke. Lungebetennelse oppstår gjerne etter en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse) eller bronkitt. Du får plagsom hoste og blir etter hvert moderat tungpusten. Vedvarende feber etter en ukes sykdom er vanlig, men ved noen former for lungebetennelse har man lite eller ingen feber. Brystsmerter forekommer hos noen. Brystsmerter ved lungebetennelse forverrer seg ofte i spesielle stillinger/posisjoner eller når du hoster eller puster dypt.  

Selv om hoste er et sentralt symptom og ofte fører pasienten til lege, er det bare noen få av de som går til legen på grunn av hoste, som har lungebetennelse. Hos noen personer med lungebetennelse kan hoste og andre typiske symptomer mangle helt. Dette gjelder spesielt eldre og sykehjemspasienter, hvor funksjonsvikt i det daglige livet kan være hovedsymptomet. Eksempler på funksjoner som er svekket er nedsatt forflytningsevne,  fall, forvirring, inkontinens, manglende væske- og matinntak, etc. 

Alvorlig lungebetennelse rammer særlig eldre mennesker og personer som er svekket av annen sykdom. Tilstanden er vanligvis preget av høy feber, dårlig allmenntilstand og tung pust. Personen kan ha brystsmerter og hoste med farget eller blodig oppspytt.  

Animasjon av lungebetennelse
Forrige side Neste side