Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Temaside om Korona

Symptomer

De fleste pasienter med lungebetennelse er moderat syke. Lungebetennelse oppstår gjerne etter en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse). Du får plagsom hoste og blir etter hvert moderat tungpusten. Vedvarende feber etter en ukes sykdom er vanlig, men ved noen former for lungebetennelse har man feber bare om kvelden. Brystsmerter forekommer hos noen. Brystsmerter ved lungebetennelse forverrer seg ofte i spesielle stillinger/posisjoner eller når du hoster eller puster dypt.

Bemerk at selv om hoste er et sentralt symptom, og ofte fører pasienten til lege, er det bare noen få av de som går til legen på grunn av hoste, som har lungebetennelse.

Ved alvorlig lungebetennelse, særlig hos eldre mennesker og hos personer som er svekket av annen sykdom, er tilstanden preget av høy feber, dårlig allmenntilstand og tung pust. Sterke brystsmerter og hoste med farget eller blodig oppspytt, er vanlige symptomer ved lungebetennelse avgrenset til en lungelapp (såkalt lobær pneumoni).

Animasjon av lungebetennelse
Forrige side Neste side