Informasjon

Råd for å forebygge flåttbåren sykdom

Temaside om Korona

Forebyggende tiltak

Om du oppholder deg i områder med mye flått, kan du redusere risikoen for å bli bitt ved å følge rådene nedenfor:

  • Ved ferdsel i områder med mye flått anbefales å dekke til bar hud, det vil si bruke lange benklær og støvler. Sørg for å være godt tildekket ved anklene. Flåtten finnes og trives best i gress og små busker. Gå på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.
  • Bruk av myggmidler på hud og klær reduserer antall flått som fester seg. Myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller Icaridin fungerer også mot flått. For hunder og katter kan man få kjøpt flåttmidler hos veterinæren.
  • Etter ferdsel i områder med mye flått bør man om kvelden inspisere huden, spesielt hos barn. Det anbefales også å dusje dersom det er mulig, for å skylle bort flått som ikke har festet seg. Flåtten er 1-10 mm stor, avhengig av hvor mye blod den har sugd. Også de minste flåttene i såkalt nymfestadium kan suge blod og overføre sykdom.
  • Du bør også undersøke tøyet, både på rett og vrangsiden. På denne måten sikrer du at flått ikke skal kunne feste seg på huden senere. Flåtten er enklest å oppdage på lyst tøy.
  • Flåtten fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett, lakk, eter eller lignende fjerner ikke flåtten. Det har ingen betydning om litt av biteredskapen sitter igjen i huden. Daglig inspeksjon er viktig fordi det viser seg at flått som fjernes før det er gått 24 timer, som regel ikke rekker å sprøyte eventuelle bakterier inn i huden.
  • Dyr som hunder og hester kan bli smittet, og flått som vandrer i pelsen, kan komme over på mennesker. Også hunder kan bli syke av flåttbitt hvis de smittes av Borrelia-bakterier. De vanligste symptomer på smitte hos hunder er at hunden ikke vil spise, den virker nedstemt og "ute av humør", den har smerter i ett eller flere ledd og halter, og den har feber.
Forrige side Neste side