Informasjon

Tuberkulose

Tuberkulose er en av de mest utbredte sykdommene i verden. Det antas at 2 milliarder mennesker er smittet med tuberkulose. I Norge derimot er tuberkulose blitt en uvanlig sykdom.

Hopp til innhold

På verdensbasis

Tuberkulose er en livstruende infeksjon som først og fremst angriper lungene. Sykdommen dreper hvert år mellom 1 og 2 millioner mennesker rundt om i verden. Verdens helseorganisasjon (WHO) har som formål å halvere forekomst og antall dødsfall forårsaket av tuberkulose fram mot 2015. Minst 100 millioner nye tilfeller med tuberkulose forventes å utvikle seg innen år 2020 og 36 millioner er forventet å dø av sykdommen. I øyeblikket får i gjennomsnitt én person i sekundet tuberkulose - 8-9 millioner hvert år. Man antar at 30% av verdens befolkning er smittet med tuberkulose (ca. 2 milliarder). Tuberkulose er uvanlig i Norge. Hvert år diagnostiseres 300-400 tilfeller av tuberkulose, men blant innvandrere er forekomsten relativt høy.

Historisk

Tuberkulose har plaget menneskeheten i tusener av år. Tegn på tuberkuløse skader er blitt funnet blant egyptiske mumier og i bein som kan dateres tilbake minst 5000 år. På tross av fremskritt i behandlingen er tuberkulose i dag en verdensomspennende pandemi, påskyndet av spredningen av hiv/aids, manglende helsetjenester og utvikling av tuberkelbakterier som er motstandsdyktige (resistente) mot medikamenter som brukes i behandlingen av tuberkulose.

Tuberkulosebakteriene ble første gang påvist i 1882. En diagnostisk test, tuberkulinprøve eller Pirquetprøve, ble utviklet noe senere. BCG-vaksine kom i 1920-årene, men ble først anerkjent på 1940-tallet. Fram til 1950 var tuberkulose en folkesykdom i Norge. Sykdommen gikk tilbake med økende levestandard, vaksinering og nye medisiner.

Smitte og sykdomsutvikling

Tuberkulose spres via luftdråper fra en person med infeksjon når denne hoster, snakker eller nyser. Disse luftdråpene med tuberkelbakterier kan faktisk holde seg i luften i opptil flere timer. Vanligvis trenger du langvarig kontakt med en infisert person før du blir infisert selv. Og selv da behøver du ikke å utvikle sykdommen. Skjønt du kan ha pustet inn tuberkelbakterier, kan immunsystemet ditt hindre deg fra å bli syk. Derfor skilles det mellom å være infisert med tuberkulose, som ikke gir symptomer og som heller ikke er smittsomt, og det å ha aktiv tuberkulose, som gjør deg syk og der sykdommen kan spres til andre. Risikoen er størst for at du utvikler aktiv tuberkulose hvis du har en sykdom som svekker immunsystemet ditt - særlig hiv/aids - eller du er født i et land med høy forekomst av tuberkulose, arbeider eller lever i en institusjon med langtids oppbevaring av personer, som i et sykehjem eller et fengsel.

Symptomer og tegn

Symptomer og tegn på aktiv tuberkulose er hoste, ufrivillig vekttap, feber og slitenhet. Selv om lungene er det organ som oftest er angrepet (lungetuberkulose), kan tuberkulose angripe også andre deler av kroppen som ledd, bein, urinveiene, sentralnervesysteet, muskler, beinmarg og lymfesystemet. Infeksjonen kan spre seg gjennom hele kroppen og angripe mange organsystem samtidig.

Ubehandlet kan aktiv tuberkulose være en dødelig sykdom. Med god behandling kan de fleste tilfeller av tuberkulose behandles vellykket, selv om bakteriene kan være motstandsdyktige (resistente) mot flere av medikamentene vi rår over.

En fattig verden

I Norge har vi et godt behandlingsopplegg for personer med tuberkulose. Ute i store deler av verden er imidlertid situasjonen en helt annen. I de fattige landene der forekomsten av tuberkulose er klart høyest, har man ofte ikke midler til å behandle de syke.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!