Informasjon

Overgangsalderen

Hvordan behandles tilstanden?

Hensikten med behandlingen er å redusere plagene dine. Mosjon er nyttig, det kan gi økt velvære og det forebygger beintap. Noen opplever at plagene blir verre av krydret mat, alkohol eller varme drikker. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at det hjelper å holde seg unna slike faktorer, men du kan trygt prøve deg fram.

Hormonbehandling

For kvinner med plager som følge av hormonendringene i overgangsalderen, er hormonbehandling effektivt. Legen bør informere deg om nytte og risiko før du starter slik behandling. Det anbefales å bruke laveste mulige effektive dose. Dersom du tidligere har fjernet livmoren din, kan du bruke hormonbehandling med østrogen alene. Har du fortsatt en intakt livmor anbefales en kombinasjon av østrogen og gestagen for å unngå økt risiko for livmorkreft. Legen bør følge opp regelmessig at behandling fortsatt er effektiv og nødvendig, og gjenta vurderingen av eventuelle risikofaktorer. Etter noen år er det fornuftig med et forsøk på nedtrapping eller å avslutte behandlingen for å vurdere behovet for videre behandling.

Hormonbehandling ble ble opprinnelig anbefalt til en stor andel kvinner på grunn av den gode effekt det har på overgangsplagene, og fordi man trodde behandlingen også bidro til å forebygge andre sykdommer, så som hjerteinfarkt. Etter hvert kom dokumentasjon på at østrogenbehandling medførte økt fare for enkelte sykdommer og komplikasjoner. Det ble funnet at risiko for hjerte- og karsykdommer som blodpropp, angina, hjerteinfarkt og hjerneslag var økt ved slik hormonbehandling. Det ble også vist at langvarig behandling med østrogen kombinert med hormonet gestagen førte til en liten økning av risiko for brystkreft. Etter at denne informasjonen ble kjent, ble man tilbakeholden med å skrive ut denne typen medisiner, og det ble slutt på å bruke hormonbehandling som forebyggende behandling mot hjerte- og karsykdom og benskjørhet.

I ettertid har vi fått en rekke studier som ser nærmere på disse effektene, og bildet er blitt mer nyansert. Vi har pålitelige data som sier at risikoen for hjertesykdom ikke er økt, men heller redusert dersom hormonbehandlingen er startet før 60 års alder. Når det gjelder risiko for slag og blodpropp i benet eller lungene, er det vist at denne er økt ved bruk av både østrogen alene eller kombinasjoner av østrogen og gestagen. Per tusen kvinner som mottar hormonbehandling i menopause, får omlag seks kvinner hjerneslag. Når det gjelder risiko for brystkreft, sier forskningen at denne er økt ved bruk av kombinasjoner av østrogen og gestagen, men ikke ved bruk av kun østrogen i mindre enn ti år. Det er sannsynlig at risikoen for brystkreft øker med økende varighet på behandlingen.

Annen behandling

Mange forsøker kosttilskudd mot plager ved overgangsalderen. Planteøstrogener brukes en del (soya-produkter, rød kløver med mer), men effekt av behandlingen er ikke godt dokumentert. Klaseormdrue (black cohosh, cimicifuga racemosa), et annet plantebasert produkt som er østrogenfritt, er funnet å ha noe effekt i enkelte små studier, men tilstrekkelig god dokumentasjon mangler. Klaseormdrue kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlig leverskade. Planten agnus castus anbefales av noen, men det mangler studier som viser at den har effekt. Fysisk aktivitet og yoga mot overgangsplager er sett å kunne forbedre søvnplager og gi økt generelt velbehag.

Forrige side Neste side