Informasjon

Overgangsalderen

Temaside om Korona

Hvordan behandles tilstanden?

Hensikten med behandlingen er å redusere plagene dine. Mosjon er nyttig, det kan gi økt velvære og det forebygger beintap. Noen opplever at plagene blir verre av krydret mat, alkohol eller varme drikker. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at det hjelper å holde seg unna slike faktorer, men du kan trygt prøve deg fram.

Hormonbehandling

Hormonbehandling ble tidligere benyttet av svært mange fordi det har god effekt på plagene, og fordi man trodde behandlingen også bidro til å forebygge andre sykdommer, så som hjerteinfarkt. Etter hvert kom dokumentasjon på at østrogenbehandling medførte økt fare for enkelte sykdommer og komplikasjoner. Det ble vist en økt risiko for hjerte- og karsykdommer som blodpropp, angina, hjerteinfarkt og hjerneslag. Det ble også vist at langvarig behandling med østrogen kombinert med hormonet gestagen førte til en liten økning av risiko for brystkreft. Etter at denne informasjonen ble kjent, ble man tilbakeholden med å skrive ut denne typen medisiner, og det ble slutt på å bruke hormonbehandling som forebyggende behandling mot hjerte- og karsykdom og benskjørhet.

I ettertid har vi fått studier som ser nærmere på disse effektene, og bildet er blitt mer nyansert. Vi har pålitelige data som sier at risikoen for hjertesykdom ikke er økt, men heller redusert når hormonbehandlingen er startet før 60 års alder. Når det gjelder risiko for slag og blodpropp i benet eller lungene, er det vist at denne er økt ved bruk av både østrogen alene eller kombinasjoner av østrogen og gestagen. Per tusen kvinner som mottar hormonbehandling i menopause, får omlag seks kvinner hjerneslag. Når det gjelder risiko for brystkreft, sier forskningen at denne er økt ved bruk av kombinasjoner av østrogen og gestagen, men ikke ved bruk av kun østrogen i mindre enn ti år. Det er sannsynlig at risikoen for brystkreft øker med økende varighet på behandlingen.

For friske kvinner med uttalte plager av hormonforandringene i overgangsalderen, er hormonbehandling effektivt. Legen bør informere deg om nytte og risiko før du starter slik behandling. Det bør tilstrebes å bruke laveste mulige effektive dose. Dersom du tidligere har fjernet livmoren din, kan du få behandling med østrogen alene. For kvinner med bevart livmor anbefales en kombinasjon av østrogen og gestagen for å unngå økning i risikoen for livmorkreft. Legen bør følge opp regelmessig at behandling fortsatt er nødvendig, og gjenta vurdering av risiko. Etter tre til fem år er det fornuftig med et forsøk på nedtrapping eller å avslutte behandlingen for å vurdere behovet for videre behandling.

Annen behandling

Mange bruker såkalt "alternativ medisin" mot plager ved overgangsalderen, og bruken av slike preparater har økt markant etter at man ble tilbakeholden med forskrivning av østrogener. Planteøstrogener brukes en del (soya-produkter, rød kløver med mer), men effekt av behandlingen er ikke dokumentert i god forskning. Klaseormdrue (black cohosh, cimicifuga racemosa) blir også anbefalt av noen, men slik behandling er heller ikke dokumentert tilstrekkelig med god forskning. I tillegg kan dette middelet føre til alvorlig leverskade. Planten agnus castus anbefales av noen, men det mangler studier som viser at den har effekt.

Forrige side Neste side