Informasjon

Tidlig eggstokksvikt

Årsaker

Ovariesvikt består i at antall follikler i eggstokkene er redusert eller at folliklene ikke fungerer som de skal. Folliklene produserer normalt østrogen, og ved eggstokksvikt blir østrogennivået lavt.

Les mer om: eggstokkenes funksjon og lavt østrogen

Tidlig oversvikt kan skyldes en rekke ting og hos opptil halvparten av kvinnene finner en ingen årsak. De kjente årsakene deles gjerne inn i følgende kategorier:

  • Genetiske faktorer er årsak i omkring 10 til 30 prosent av tilfellene og kjente genetiske årsaker er blant andre Turners syndrom, fragilt x-syndrom, galaktosemi 
  • Autoimmune tilstander som kan medføre tidlig ovariesvikt er autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 eller type 2 (APS 1 eller APS 2
  • Bivirkninger etter kirurgi på eggstokkene, strålebehandling mot bekkenet, kjemoterapibehandling ved kreft
  • Andre årsaker som infeksjoner, eksponering for miljøgifter   
Forrige side Neste side