Informasjon

Lungefibrose

Årsak

Det kan være mange årsaker til at lungefibrose oppstår, men i de enkelte tilfellene kan det ofte være vanskelig å finne ut hva som har forårsaket sykdommen. Her er noen kjente årsaker:

Sigarettrøyking

Vil alltid være en viktig årsak, alene eller i kombinasjon med andre risikofaktorer, til lungesykdommer, også lungefibrose.

Yrkes- og miljømessige årsaker

Mange yrker medfører innånding av mye støv, og dette kan over tid føre til fibrose i lungene. Det er karakteristisk at de innåndede partiklene kun i liten grad skilles ut av lungene, og derfor fortsetter å utøve sin virkning mange år etter at man har sluttet å utsette seg for støvet. De vanligste av disse støvsykdommene, som kalles pneumokonioser, er:

 • Silikose på grunn av innånding av kiselsyre (silisiumoksid) som finnes i mineralene kvarts, kristoballitt og tridymitt
  Animasjon av silikose
  silikose
 • Asbestose på grunn av innånding av asbest, som er en fellesbetegnelse på en rekke fiberformede silikater som for eksempel krysotil, krokidolitt, amositt, tremolitt. Asbest ble tidligere brukt som bindemiddel til produksjon av takplater (eternitt), isoleringsplater, skillevegger og gulvbelegg. Tidligere ble asbestprodukter også brukt til isolering av rør og kjeler, og som bremsebelegg. Se også informasjonsskriv om arbeidsbetinget asbestrelatert lungesykdom.
  Animasjon av asbestose
  asbestose
 • Andre forekommende støvsykdommer er kullstøvsykdom, berylliose (pga beryllium), talkose (pga magnesiumsilikat), stannose (pga tinn og tinnoksid) og siderose (pga metallisk jern eller jernoksid).

Noen bønder kan bli utsatt for innånding av store mengder sopp fra høystøv. Dette kan utløse en allergisk reaksjon i lungene som kalles Farmer's Lung på engelsk. Hvis man slutter å utsette seg for det sykdomsfremkallende støvet, kan sykdommen gå tilbake før det utvikles arr i lungene. Over tid kan denne sykdommen føre til lungefibrose.

På en del gårder finner man også stoffer som er direkte giftige for lungene, og det kan også føre til lungefibrose over tid.

Medisiner

Noen medisiner har dessverre dannelse av lungefibrose som bivirkning. Legen din kan gi deg nærmere informasjon om dette. Spør hvis du lurer.

Strålebehandling

I kreftbehandling benyttes blant annet radioaktiv stråling, og denne strålingen kan skade det friske vevet i tillegg til kreftsvulsten. Når man stråler mot lungene, som for eksempel ved brystkreft, kan lungene bli skadet, med arrdannelse som konsekvens.

Bindevevssykdommer

Revmatiske sykdommer kan av og til involvere lungene, slik at lungefibrose oppstår. Andre sykdommer som rammer hele kroppen (for eksempel systemisk sklerose) kan også ramme lungene, med fibrose som resultat.

Lungefibrose uten kjent årsak (idiopatisk lungefibrose)

Når man har utelukket alle de kjente årsakene til lungefibrose, gjenstår sykdommen som kalles idiopatisk lungefibrose, som rett og slett betyr lungefibrose med ukjent årsak. I engelskspråklig litteratur kalles tilstanden Idiopathic Pulmonar Fibrosis og forkortes IPF.

Forrige side Neste side