Informasjon

Håndleddsbrudd

Diagnosen

Skaden oppstår som regel etter et fall hvor man tar seg for, gjerne med strak arm. Bruddet fører umiddelbart til sterke smerter i håndleddet.

Ved undersøkelse finnes hevelse, blålig misfarging, "knitring" ved bevegelser i bruddspalten, og ofte feilstilling av håndleddet med forskyvning av det nederste bruddstykket. Det er lokal smerte som forverres ved trykk mot området. Bevegelse av håndleddet er smertefullt. Legen vil også undersøke om det kan foreligge skade på nerver eller blodårer.

Brudd i nedre del av radius
Brudd i nedre del av radius

Røntgenbilder tatt forfra og fra siden bekrefter diagnosen (se over). Man ser etter feilstillinger, om det er brudd som innbefatter selve håndleddet, om det er ujevnheter i leddspalten, eller om det foreligger andre beinskader.

Forrige side Neste side