Informasjon

Avaskulær nekrose

Avaskulær nekrose er en komplikasjon til skader i et ledd, oftest hofteleddet. Blodforsyningen skades og en del av beinet (leddhodet på lårbeinet) mister blodforsyningen slik at beinvevet dør og klapper sammen.

Hva er avaskulær nekrose?

Avaskulær nekrose er en betegnelse på dødt beinvev som skyldes tap av blodforsyningen til denne delen av beinet. Tilstanden kalles også osteonekrose, og den kan føre til små brudd i beinet, eventuelt til totalt sammenfall, kollaps, av beinet.

Lårbeinshodet, blodforsyning

Blodforsyningen til en del av beinet kan være overrevet i forbindelse med et beinbrudd, eller at leddet er kommet ut av stilling. Avaskulær nekrose kan også skyldes langvarig behandling med høye doser med kortikosteroider og alkoholmisbruk.

Hoften er det leddet i kroppen som oftest er utsatt for avaskulær nekrose, særlig i forbindelse med et lårhalsbrudd. Tilstanden forverres med tiden, så den krever livslang behandling.

Neste side