Informasjon

Urinsyregikt

Behandling

Anfallsbehandling

Under anfallet bør leddet holdes i ro. Kalde omslag, eventuelt ispakning, kan lindre. I tillegg brukes medisiner. Siden anfallene som regel setter inn brått, bør du alltid ha slike medisiner tilgjengelig om du vet at du er spesielt utsatt.

Det benyttes vanligvis betennelsesdempende medisiner (NSAIDs). Disse fører til at anfallet glir over i løpet av ett til to døgn. Uten behandling kan anfallene vare 7 til 10 dager. Når det verste anfallet er over, trappes dosen med NSAID ned og stanses helt etter 7-14 dager. Dersom du ikke tåler NSAID, kan alternative legemidler være kolkisin eller kortison.

Dersom det kommer flere anfall hvert år, vil legen som regel anbefale deg å bruke forebyggende behandling. Det vil si en type medisiner (allopurinol) som hemmer dannelsen av urinsyre i kroppen og reduserer konsentrasjonen av urinsyre i blodet, og derved unngås eller reduseres antall anfall.

Forebyggende ikke-medikamentell behandling

Når urinsyregikt er konstatert, bør du hos fastlegen kartlegge om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør deg utsatt for urinsyregikt. Fastlegen vil oftest sjekke blodtrykk, blodsukker, kolesterol, nyrefunksjon, mulig hjertesykdom og gå gjennom medisinlisten din.

Dersom du røyker, prøv å stumpe røyken. Hvis du har et kosthold med store mengder rødt kjøtt, sjømat, sukkerholdig brus og alkohol, anbefaler vi at du reduserer dette. Ellers har man tidligere lagt stor vekt på proteinfattig kosthold i behandlingen av urinsyregikt, men vi vet i dag at urinsyresenkende behandling er det absolutt viktigste. Det anbefales likevel å tilstrebe et sunt kosthold med frukt, grønnsaker, magre meieriprodukter, rikelig vann og unngå faste. Alle overvektige med urinsyregikt anbefales vektreduksjon, og fysisk aktivitet er bra! Se egen artikkel om kostveiledning ved urinsyregikt.

Alkohol kan utløse anfall og bør så langt som mulig unngås. Det gjelder for alle typer alkohol, sannsynligvis også for vin. Du må lære deg selv å kjenne. Reagerer du sterkt på en eller flere typer alkohol, bør du utvise stor forsiktighet med inntak av slik drikke, særlig i perioder med leddplager.

Sukkerholdige leskedrikker og fruktdrikker som er rike på fruktsukker (fruktose), ser også ut til å kunne utløse anfall. Kalorifattige lett-produkter ser ikke ut til å ha denne virkningen. 

Det er holdepunkter for at C-vitamin kan redusere urinsyrenivået i kroppen noe, men det er ikke vist at tilskudd har en vesentlig effekt. Næringsmidler med høyt innhold av C-vitamin anbefales (f.eks. frukt, grønnsaker, bær).

Slanking anbefales for overvektige, men risikoen for anfall er økt i oppstarten av intens slanking. Av hensyn til nyrefunksjon er det også viktig å behandle blodtrykket dersom det er for høyt.

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales. En studie av mannlige løpere/joggere viste at risikoen for urinsyregikt er lavere blant menn som er fysisk aktive, som opprettholder en ideell kroppsvekt, som har et kosthold rikt på frukt og begrenset i forhold til kjøtt og alkohol.

Forebyggende medikamentell behandling

Dersom du har gjentatte anfall, vil det kunne være fornuftig å starte med forebyggende medisin. Hensikten med slik behandling er å redusere urinsyrenivået i blodet. Det tilstrebes en urinsyrekonsentrasjon i blodet som bør være lavere enn en verdi på under 360 µmol/liter.

Ulike medisintyper står til rådighet: Allopurinol (eks. Allopurinol, Allopur, Zyloric) som hemmer produksjonen av urinsyre. Dersom man ikke når behandlingsmålet med allopurinol, er febuksostat (Adenuric, Febuxostat) et alternativ som virker på samme måte som allopurinol. Et eldre legemiddel er probenecid (Probecid) som øker utskillelsen av urinsyre gjennom nyrene. Probenecid virker imidlertid ikke hvis nyrefunksjonen din er nedsatt.

Dette er medisiner som du må stå fast på, men som gir få bivirkninger.

Når du starter med et urinsyresenkende medikament, vil det være økt risiko for anfall med urinsyregikt de første månedene. I denne perioden anbefales du å bruke et betennelsesdempende medikament (vanligvis Kolkisin/Colrefuz) i 6 måneder.

Allopurinol er det mest brukte forebyggende medikamentet. Noen få kan utvikle overfølsomhet for allopurinol, en tilstand som kan bli alvorlig (allopurinol hypersensitivitets-syndrom). En slik overfølsomhetsreaksjon oppstår i de fleste tilfeller i løpet av den første måneden med denne medisinen, og 90 prosent av dem som reagerer, gjør det i løpet av det første halvåret. For å unngå denne bivirkningen anbefales forsiktig dosering og opptrapping i starten.

Forrige side Neste side