Informasjon

NSAIDs

Mulige bivirkninger

Listen over mulige bivirkninger av NSAIDs er lang, men alvorlige problemer forekommer sjelden dersom medikamentene brukes ved akutte tilstander hos personer som ellers er friske. De vanligste problemene er magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser. NSAIDs kan også virke ugunstig på lever og nyrer.

Medikamentene kan føre til magesår, eller slimhinnesår og blødninger fra andre deler av mage-tarmkanalen. Slike slimhinneblødninger kan føre til blodmangel (lav blodprosent). Hos personer som bruker NSAIDs over lang tid, kan det være aktuelt å bruke syrehemmende medisiner sammen med NSAIDs for å beskytte mot magesår (eks. Vimovo®).

Bruk av NSAIDs fører til økt risiko for såkalt koronar hjertesykdom - det vil si angina pektoris og hjerteinfarkt. Faren for slike komplikasjoner er størst ved bruk av høye doser. Men også lave/normale doser over kort tid fører til en økning av risikoen. Medikamentene bør derfor ikke brukes hos pasienter med hjerte- og karsykdom, eller pasienter med høy risiko for slik sykdom. Man bør også være tilbakeholden med korte kurer.

NSAIDs bør som en generell regel ikke brukes under graviditet. Det er økt fare for spontanabort ved bruk i første trimester, men det er ikke påvist at medikamentene fører til misdannelser. Bruk sent i svangerskapet frarådes fordi rieaktivitet dempes og både nyre og hjertefunksjon kan påvirkes hos fosteret.

Forrige side Neste side