Informasjon

Akutt grønn stær = akutt glaukom

Behandling

Behandlingen foregår i sykehus, men ved lang transporttid til sykehuset, kan det være aktuelt å starte behandlingen av akutt trangvinkelglaukom før transport. Flere typer behandling er aktuelle:

  • For å bedre avløpet av kammervann, gis øyedråper som fører til at pupillen trekker seg sammen. En liten, sammentrukket pupille bidrar til at drenasjen bedres. I starten dryppes øynene hyppig, etter hvert sjeldnere.
  • Det finnes også øyedråper med andre virkemåter som kan være aktuelle å bruke. Disse virker på forskjellig måte, men de bidrar til å holde trykket så lavt at synet ikke blir skadet.
  • Hos enkelte er ikke behandlingen med øyedråper tilstrekkelig. Noen må ta tabletter i tillegg. I akuttfasen må medisin eventuelt også gis direkte i blodet.

Når trykket har stabilisert seg, kan det være aktuelt å fjerne noe av regnbuehinnen (såkalt iridektomi). Det gjøres rutinemessig med laser, men i de få tilfeller hvor laserbehandlingen ikke gir tilfredsstillende resultat, kan det bli aktuelt med kirurgi. Hensikten med inngrepet er å lette passasjen for kammervannet, slik at trykket holdes nede. Dette er også behandlingen av kronisk trangvinkelglaukom.

Enkelte ganger kan det komme på tale å laserbehandle det friske øyet før det oppstår en eventuell episode med akutt glaukom. Slik unngås at også dette øyet rammes.

Forrige side Neste side