Informasjon

Øyelokkssykdommer

Tilstander på øyelokkene er vanlige problemstillinger, og som regel ufarlige og selvbegrensende.

Hordeolum - sti på øyet
Hordeolum - sti på øyet

Hva er øyelokkssykdommer?

Man kan få ulike tilstander på øyelokkene, som på huden generelt. Ofte kan en øyelokksplage være nyoppstått, men noen ganger er den ledd i en hudsykdom. Føflekker og hudkreft kan også oppstå på øyelokkene, som på resten av kroppen.

På øyelokkene er det kjertler i relasjon til øyevippene som ofte forårsaker plager. Infeksjon i henholdsvis svettekjertler og talgkjertler kan forårsake sti og hordeolum. Noen ganger kan utførselsgangen fra en talgkjertel tilstoppes, som kan medføre chalazion.

Hva kan årsaken være?

Sti på øyet

Hordeolum og sti på øyet er svært vanlig, og skyldes en infeksjon som forårsaker en byll i en svette- eller talgkjertel på øyelokksranden.

Ved sti på øyet eller hordeolum merker pasienten smerte, ømhet og hevelse på innsiden av nedre eller øvre øyelokk. Man kan se en rød, avgrenset hevelse, som etter et par dager kan briste slik at det renner puss ut. 

Ofte er behandling unødvendig. Øyedråper og salve med antibiotika kan benyttes. Ved tegn på spredning av infeksjonen, gis antibiotika i tablettform. I sjeldne tilfeller må byllen tømmes hos lege.

Blefaritt

Blefaritt er en betennelsestilstand i flere kjertler i øyelokksranden. Dette kan skyldes bakterier, eksem, dårlig talgkjertel-funksjon, og noen ganger midd.

Øyelokksrendene blir røde og fortykkede, og man kan ha en kløende eller brennende fornemmelse. Det kan være tørre skjell og eventuelt små sår langs øyevippene. Dersom bakterier er årsaken, kan man våkne med verk i øyet. 

Det brukes kombinasjonssalve med antibiotika og hydrokortison. Det irriterte området rengjøres godt før salven smøres på. Dersom årsaken er midd, får man behandling mot dette. Hvis blefaritten er ledd i en hudsykdom, må også denne behandles.

Chalazion

Ved chalazion oppdager gjerne pasienten en uøm, fast knute på innsiden av et øyelokk. Den kan gå tilbake av seg selv. Det kan hjelpe å legge på varme omslag og forsiktig massere talget ut. Noen ganger må kulen fjernes med et mindre kirurgisk inngrep hos øyelege.

Basalcellekreft

Starter som regel starter som en liten kul eller hevelse som vokser langsomt. I noen tilfeller dannes et sår, og typisk er det at såret ikke gror som normalt. Svulsten kan også vise seg som en kul med glatt overflate, noen ganger perleaktig, skinnende overflate. 

Andre tilstander

Atopisk eksem eller kontakteksem kan forårsake øyelokksplager. 

Herpes zoster kan bryte ut i nervegrenen øverst i ansiktet og forårsake små blemmer på øyets overflate, panne og øvre øyelokk.

 

Forløp og prognose

Ved infeksjoner i øyenlokkene er det viktig med god hygiene, og man bør ikke dele håndduk med andre når det kommer puss fra øyenlokkene.

Sti på øyet, blefaritt og chalazion er alle ufarlige tilstander som kan gi varierende plager og bekymringer. Betennelsen kan en sjelden gang spre seg og medføre en større infeksjon. Blefaritt kan noen ganger gi tap av øyenvipper og trichiasis, som vil si at øyenvippene er rettet inn mot øyet, de vil "gnisse" mot øyet og gi ubehag.

Øyelokkstilstander er som regel plagsomme, men ikke farlige. Dersom man utvikler sår som ikke vil gro på øyelokket bør man få dette vurdert. Opplever man rødt, hovent og betent vev rundt øyet som er ledsaget av smerter, redusert allmenntilstand, feber og ofte redusert bevegelighet av øyet må man oppsøke lege umiddelbart.

Illustrasjoner

  • 8113-2-id249-hududsnit.jpg
  • 9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg

Vil du vite mer?