Informasjon

Elektrosjokkbehandling

Samtykkeerklæring

Dersom du skal behandles med ECT, kreves samtykke-erklæring. Erklæringen kan gis på dette skjemaet:

 

Jeg bekrefter at jeg har blitt informert om behandlingens virkning og bivirkninger av


lege..................................................., og jeg gir med dette mitt samtykke til at jeg kan få elektrokonvulsiv behandling. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke samtykket til videre behandling om jeg skulle ønske det.

 

Dato 

 

Signatur

 

Navn med blokkbokstaver

 

Forrige side