Informasjon, veiviser

Kortvarige anfall hos små barn, veiviser

Det kan være flere årsaker til at enkelte barn opplever kortvarige, tilbakevendende anfall med bevissthetsforstyrrelse.

Hva er kortvarige anfall hos små barn?

  • Enkelte barn opplever kortvarige, tilbakevendende anfall med bevissthetsforstyrrelser av ulik karakter
  • Slike anfall kan noen ganger fortone seg dramatisk og skremmende for foreldre og andre som observerer hendelsen
  • I de aller fleste tilfeller dreier det seg om ufarlige og uskyldige hendelser, men det er viktig å utelukke epilepsi

Forekomst

  • Fenomenet er ikke uvanlig blant barn i førskolealder
Neste side