Informasjon, veiviser

Kramper hos barn, veiviser

Kramper er stramninger i muskulatur og er et tegn på en underliggende sykdom.

Hva er kramper?

 • Kramper kan inndeles i forhold til om de er
  • Fokale - det vil si at de gjelder én muskelgruppe eller legemsdel
  • Generelle - det vil si at de omfatter all muskulatur og bevissthetstap
 • Ulike typer kramper
  • Toniske kramper er en ufrivillig, vedvarende, kraftig muskelsammentrekning
  • Kloniske kramper er en ufrivillig, rytmisk veksling mellom kraftige muskelsammentrekninger og avslappinger
 • Forekomst
  • Ufarlige krampetilstander som affektkramper og feberkramper er vanlige blant barn
Neste side