Informasjon, veiviser

Akutte magesmerter hos barn, veiviser

Magesmerter hos barn - hvilke årsaker krever behandling?

Hva er akutte magesmerter hos barn?

 • Sterke magesmerter som oppstår akutt hos barn. Ofte så sterke smerter at barnet ikke tidligere har opplevd tilsvarende
 • Akutte magesmerter hos barn er et vanlig fenomen, men hos de minste barna kan forklaringen på magesmertene ofte være sykdom i andre organer, for eksempel en ørebetennelse
 • De fleste episoder med akutte magesmerter er selvbegrensende, men symptomet kan føre til akutt innleggelse på sykehus
 • Sykdomsbildet kan være alt fra bagatellmessige/normale til livstruende tilstander, og smertene kan komme fra andre organsystemer
 • De vanligste årsakene er forstoppelse, magetarminfeksjon, infeksjoner utenfor fordøyelseskanalen og kolikk

Diagnostiske vurderinger knyttet til alder

 • Barn under 1 år
  • Langvarig og/eller kraftig gråt samt at barnet trekker bena oppunder seg, er de viktigste symptomene på magesmerter i denne alderen
 • Småbarnsalderen ca. 1-5 år
  • Magesmerter er et svært uspesifikt symptom og vil ofte representere sykdom eller infeksjon i annet organsystem
  • Barnet vil nesten uten unntak lokalisere smerten til navlen uavhengig av hvor i magen sykdomsprosessen sitter
 • Større barn over 5 år
  • Symptomene likner de voksnes
  • Psykogene magesmerter blir langt vanligere fra skolealder
Neste side