Informasjon, veiviser

Blodplatemangel, veiviser

Hva kan årsaken være?

Generelt om årsaker

 • Blodplatemangel skyldes enten nedsatt blodplateproduksjon, økt blodplateforbruk eller økt ødeleggelse av blodplater
 • Spedbarn
  • Rhesussykdom, infeksjon inne i livmoren, arvelig sykdom, mor med primær immun trombocytopeni (ITP) eller medikamentmisbruk
 • Barn
  • Akutt ITP (postviralt), akutt leukemi, medikamenter
 • Voksne
  • Kronisk ITP, uten kjent årsak eller sekundært til kreftsykdom i lymfevev eller autoimmun sykdom, beinmargssvikt, medikamenter
 • Gravide
  • Normalfenomen i siste trimester, lave verdier tidlig i svangerskapet tyder på kronisk ITP
  • Folatmangel kan gi trombocytopeni. Svært sjelden er årsake svangerskapsforgiftning og HELLP syndrom
 • Eldre
  • Kreftsykdom som vokser inn i beinmarg, forstørret milt, medikamentindusert

Vanlige årsaker

 • Primær immun trombocytopeni (ITP)
  • Er den vanligste årsaken til lavt antall blodplater
  • Akutt ITP opptrer hos barn, ofte etter en infeksjon, utvikler seg raskt og går over av seg selv
  • Kronisk ITP opptrer oftere hos voksne og hyppigst hos yngre kvinner og har et svingende forløp
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger. Pasienten føler seg i liten grad syk; milten er ikke følbar ved legeundersøkelsen
 • Kronisk alkoholmisbruk
  • Fører både til nedsatt produksjon av blodplater og økt ødeleggelse av blodplater
 • Medikamentuløst mangel på blodplater
  • Pasienten er i liten grad syk
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura); ingen tegn til generell sykdom; milten er ikke følbar for legen
  • Ved opphør av den medikamentelle behandlingen vil blodplateverdiene øke etter 7-10 dager
 • Forbigående blodplatemangel på grunn av infeksjoner (klassifiseres som regel som ITP)

Sjeldnere årsaker

Forrige side Neste side