Informasjon, veiviser

Høyt blodtrykk

Hva kan årsaken være?

Vanlig årsaker

  • Høyt blodtrykk av ukjent årsak
    • Utgjør mer enn 95 prosent av alle tilfeller med diagnosen forhøyet blodtrykk
    • Vi finner altså hos mer enn 95 prosent av alle tilfellene ingen egentlig årsak til forhøyet trykk
    • Noen faktorer har betydning. Dette gjelder arvelige forhold, mangel på mosjon, overvekt

Sjeldne årsaker

  • Dette er underliggende sykdommer i kroppen som medfører høyt blodtrykk. Disse årsakene utgjør til sammen færre enn 5 prosent av alle tilfellene med høyt blodtrykk.
  • I de fleste tilfeller vil det ikke bli foretatt utredning for å lete etter disse diagnosene, men det kan være aktuelt ved uvanlig høye blodtrykksverdier, når høyt blodtrykk oppstår i ung alder, eller når blodtrykket viser seg unormalt vanskelig å behandle
  • Tilstandene er
Forrige side Neste side