Informasjon, veiviser

Hårtap, veiviser

Å miste håret kan gi bekymring, ikke minst fordi det har stor kosmetisk betydning. Svært mange menn (75 prosent i vår verdensdel) opplever å miste håret. Blant kvinner over 60 år er det også mange som rammes.

Hva er hårtap?

 • For mange av oss har håret stor kosmetisk betydning. Tap av hår er derfor ikke sjelden årsak til bekymringer. Tallrike kurer for å motvirke hårtap har blitt lansert, men felles for alle mirakelkurene er at de virker dårlig
 • Tap av hår kalles i medisinsk terminologi for alopeci. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i høyere alder også hos kvinner. Hårtapet er karakterisert ved økende viker i tinningene og utvikling av måne i bakhodet hos menn. Hos kvinner er håravfallet mer beskjedent og diffust, ofte lokalisert oppå hodet, mens hårlinjen i pannen bevares. Hos kvinner utvikles sjelden total skallethet.
 • 75 prosent av mennene og 20-40 prosent av kvinnene i vår verdensdel rammes av androgen alopeci. Hos fem prosent starter hårtapet før 20 års alder. Ved 60 års alder har 40 prosent av kvinnene et håravfall som oppleves kosmetisk skjemmende.
Animasjon av hårtap

Normal hårvekst

 • Daglig vokser håret på hodet cirka 0,35 mm
 • Vi mister omtrent 100 hår om dagen, og flere ved bruk av shampoo

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til omfattende hårtap

Arvelig hårtap og androgen alopeci
 • Utgjør de aller fleste tilfeller av hårtap og rammer halve befolkningen i større eller mindre grad
 • Hårtapet medfører at hårgrensen flytter seg bakover på hodet og mangel på hår på toppen av hodet
 • Skallethet kan også ramme kvinner. Hos disse kvinnene kan det foreligge en hormonforstyrrelse. Denne formen for hårtap fører hos kvinner til uttynning av håret over hele hodebunnen
Mannlig hårtap
Mannlig hårtap
 • Etter skade
  • For eksempel etter hårruller eller bruk av overdreven varme på håret
 • Loose anagen syndrome
  • Løstsittende hår som løsner når man tar i håret eller gnir hodet mot puten
  • Fører til tynt og pistrete hår, oftest hos jenter i to til fem års alder
  • Årsaken er ukjent, men tilstanden går over av seg selv uten behandling
 • Telogen effluvium
  • Det foreligger et generelt hårtap. Ved å trekke og dra i 40-60 hår vil man ved denne tilstanden dra ut mer enn 10 prosent av hårene
  • Langvarige infeksjoner med feber, fysisk stress f.eks i form av store operative inngrep, og ekstremt psykisk stress kan føre til betydelig men forbigående hårtap
  • Også ulike medikamenter kan forårsake denne tilstanden
  • I ca. hvert tredje tilfelle finner man ingen årsak
  • Ingen behandling er påkrevd fordi normal gjenvekst av hår vanligvis inntrer etterhvert
 • Medikamenter
  • Cellegifter fører ofte til hårtap (anagen effluvium)
  • Etter avsluttet behandling med p-piller eller kortisonpreparater kan noen oppleve forbigående hårtap
  • En rekke andre medikamenter kan medføre tap av hår
 • Strålebehandling mot hodet
  • Gir i de fleste tilfeller hårtap
 • Etter svangerskap
  • Opplever noen forbigående hårtap
 • Langvarige infeksjonssykdommer
  • Kan gi hårtap

Forløp

 • Ved disse tilstandene (unntatt. androgen alopeci) opptrer vanligvis hårtapet tre til fire måneder etter den utløsende sykdommen eller stressbelastningen. Etter en stund vil håret vokse fullstendig ut igjen hos de fleste

Vanlige årsaker til flekkvist eller avgrenset hårtap

Flekkvis hårtap, alopecia areata
 • Antas å skyldes en immunologisk reaksjon, kan være familiær opphopning
 • Forekommer like hyppig hos menn og kvinner
 • Oppstår forholdsvis akutt i et avgrenset område med håravfall
 • Vanligvis lokalisert til skallen, men forekommer også i skjegg og øyebryn
 • Prognosen er usikker, tilstanden kan komme tilbake
4791-2-alopesia-areata.jpg
Trikotillomani
 • Gjentatt nervøs uttrekking eller tvinning av hår
Trikotillomani
Trikotillomani
 • Infeksjoner i hodebunnen, hodebunnssopp eller bakterieinfeksjoner
  • Opptrer oftest hos barn
  • Kan gi utbredt hårtap med økt skjørhet i hårene og hyppige hårbrudd
  • Behandles med ulike soppmidler
Sopp i hodebunnen
Sopp i hodebunnen
 • Uttrekkings hårtap
  • Skyldes frisyrer der håret tvinnes og strekkes hardt (for eksempel rasta-hår)
  • Hårtapet skjer vanligvis frontalt og temporalt
  • Behandling innebærer endring av frisyre

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

 • Avhengig av årsaken og dine ønsker kan hårtap behandles med medisiner, hårtransplantasjon eller parykk
 • Selv om det finnes tiltak mot vanlig skallethet, androgen alopeci, må det innrømmes at behandlingsresultatene ikke er særlig gode, og behandlingen blir fort kostbar. For menn vil det nok være fornuftig å akseptere tilstanden som den er - i likhet med millioner av andre

Når bør du søke lege?

 • Vanlig hårtap hos menn - økende viker i tinningene og økende måne på bakhodet - kan legen gjøre forholdsvis lite med, slik at nytten av en legekonsultasjon er begrenset
 • Uvanlig stort hårtap hos kvinner kan være en rimelig grunn for legekontakt. I noen tilfeller foreligger en underliggende sykdom som lar seg behandle
 • Flekkvist hårtap bør også foranledige legekontakt. Årsaken kan noen ganger være en tilstand som lar seg behandle

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor på hodet er hårtapet?
  • Over det hele
  • Oppe på toppen av hodet (ikke rundt ørene eller bak i nakken)
  • Flekkvist og avgrenset
 • Har du utslett i hodebunnen?
  • Ja
  • Nei
 • Når startet håravfallet?
  • Omtrent en uke siden
  • De siste ukene
  • Omtrent en måned siden
  • Pågått over de siste månedene
  • Startet for mer enn et halvt år siden
 • Har hårtapet økt den siste tiden?
  • Ja, det er økende
  • Nei, det er avtakende
  • Nei, det er uendret
 • Mulige årsaker?
  1. Arvelig disponert for hårtap
  2. Uheldig/skadelig hårpleie
  3. Utsatt for sterkt fysisk eller psykisk stress forut for håravfallet - opptil flere måneder
  4. Medisiner jeg bruker (angi over)
  5. Spiseforstyrrelse
  6. Ekstrem slanking i det siste

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere hårbunnen/hodebunnen
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Ved androgen hårtap er det ikke behov for ytterligere undersøkelser
 • Ved mistanke om lokal sykdom, infeksjon, kan det være aktuelt å skrape av litt hud og sende inn til dyrkning på et sykehuslaboratorium (mikrobiologi)
 • Unntaksvis kan det være behov for å ta en vevsprøve (biopsi)
 • Legen kan også utføre en uttrekkingstest. Det gjøres ved at legen trekker en gruppe hårstrå (10-20 stykker) med et moderat og jevnt drag for å se hvor mange av hårene som løsner. Dersom mer enn 40 prosent av stråene løsner, foreligger det unormalt stort håravfall, mens under 20 prosent regnes som normalt
 • Blodprøver tas også av og til for å avdekke eventuell underliggende sykdom. Mineralanalyser av hår har ingen diagnostisk informasjonsverdi

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig