Informasjon, veiviser

Blodig opphostet slim, veiviser

Blodig opphostet slim vil si blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Mulige årsaker kan være mange, fra forkjølelse og neseblødning, til blodpropp i lunge og lungekreft.

Hva er blodig opphostet slim?

8121-2-id364-trakea-bronkier-alveoler.jpg
  • Blodig opphostet slim kalles på fagspråket hemoptyse
  • Med blodig opphostet slim menes blod eller blodtilblandet slim som hostes eller harkes opp fra de nedre luftveiene. Brekninger eller oppkast med blod kommer fra magetarm kanalen og regnes ikke som blodig opphostet slim
  • De nedre luftveiene omfatter lunger, små luftrør (bronkier) og hovedluftrøret (trakea). De øvre luftveiene omfatter strupeområdet, svelg og nese med bihuler
  • Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre om blodig opphostet slim kommer fra de øvre eller nedre luftveier, og det kan også i noen tilfeller være vanskelig å skille blødning fra mage og luftveier fra hverandre
  • Normalt skal det ikke være blod i det som hostes opp. Men for eksempel ved kraftig forkjølelseshoste kan påkjenningen på slimhinnen bli så stor at det dannes små rifter som kan føre til blodstriper i det som hostes opp
  • Slimhinnene i luftveiene er rike på blodårer. Ved betennelser vil slimhinnene bli røde, irriterte og sårbare for påkjenninger. Det skal da ikke så mye til før det kan dannes sprekker som blør. Betennelser i slimhinnene er den aller vanligste årsaken til denne typen blødninger

Forekomst

  • Å hoste opp blod er et forholdsvis sjeldent fenomen
Neste side