Informasjon, veiviser

Heshet, veiviser

Heshet er vanlig, og noe de fleste har opplevd ved forkjølelse eller halsbetennelse. Kraftig stemmebruk kan føre til heshet, og en sjelden gang kan det være alvorlig sykdom som forårsaker hesheten.

Hva er heshet?

  • Med heshet menes svekket eller svak stemme
  • Årsakene til heshet er forandringer på stemmebåndene eller området like rundt stemmebåndene, eller skade på nerver eller nervebaner som er nødvendige for normal funksjon av stemmebåndene
  • Heshet skyldes sykelige endringer som følge av irritanter og betennelsesprosesser, nevromuskulære og psykiatriske tilstander, systemiske tilstander og svulster

Forekomst

  • Heshet er vanlig, men det er ingen hyppig årsak til legekontakt. Stort sett er det bare personer som er spesielt avhengig av stemmen i forbindelse med yrket, som oppsøker lege på grunn av heshet
  • De fleste har opplevd heshet i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner som forkjølelser eller halsbetennelser
  • Heshet er også vanlig ved overbruk av stemmen eller ved misbruk av stemmen
  • Langtidsrøykere blir ofte hese
Neste side