Informasjon, veiviser

Rødt øye, veiviser

De fleste opplever flere ganger i løpet av livet at øyet blir rødt. Dette skyldes som regel bakteriell infeksjon ("øyekatarr"), men her kan du lese om hva annet det kan skyldes.

Hva er rødt øye?

 • Ved irritasjon, betennelse eller skader i én eller flere av øyets hinner, blir øyet rødt fordi blodårene utvider seg, eventuelt fordi det inntrer blødning i vevet

Om øyet

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg
 • Øyet består av flere hinner, de viktigste ved rødt øye er:
 • Den ytterste hinnen, konjunktiva
  • Kler utsiden av øyeeplet og innsiden av øyelokkene
 • Senehinnen, sklera
  • Ligger innenfor konjunktiva og er "hviten" på øyet
 • Hornhinnen, kornea
  • Er hinnen vi ser gjennom
 • Regnbuehinnen, iris
  • Årehinnen som blant annet utgjøres av den delen som gir øyefargen
 • Pupillen
  • Åpningen gjennom regnbuehinnen der lysstrålene trenger inn i øyet og treffer netthinnen

Forekomst

 • Rødt øye er et ganske vanlig fenomen
 • Årsaken er i de aller fleste tilfeller ufarlige, forbigående og selvlegende tilstander som bakterie- eller virusbetennelse og allergi
 • Sjeldnere er årsaken sykdommer som krever rask legebehandling

Tegn på alvorlig øyesykdom

 • Sterke eller dype øyesmerter
 • Redusert syn
 • Lysskyhet
 • Ensidighet, men det behøver ikke bety alvorlig sykdom

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Akutt øyekatar (infeksiøs konjunktivitt)
  • Forekommer oftest hos barn. Er en betennelse i den ytterste øyehinnen, konjunktiva. Betennelsen forårsakes av virus eller bakterier
  • Starter som regel på det ene øyet, men smitter ofte over på det andre øyet. Det føles som om noe er kommet inn på øyet. Det kan være lett svie men ikke smerter. Typisk er øynene ofte gjenklistret etter søvn
 • Allergisk øyekatar (allergisk konjunktivitt)
  • Forekommer helst hos barn og sammen med høysnue, som regel om våren og sommeren
  • Medfører kløe, røde øyne, tåreflod ofte med slimtråder, lysømfintlighet, eventuelt foreligger allergiske symptomer fra andre organer (nese, lunger, hud). Begge øyne er som regel irriterte
 • Rift eller sår på hornhinnen (korneaerosjon)
  • Rift eller skrape i hornhinnen etter ytre skade eller skade fra kontaktlinser
  • Gir smerter, lysskyhet, fremmedlegemefølelse, tåreflod, rødt øye
 • Fremmedlegeme på øyet
  • Svært vanlig og som regel kjent skademekanisme, for eksempel ved sveising
  • Gir smerte, lysskyhet, fremmedlegemefølelse, tåreflod, rødt øye
 • Snøblindhet, solblindhet
  • Skyldes at du har vært utsatt for sterkt ultrafiolett lys. Det tar gjerne 4-12 timer før øyeplagene oppstår
  • Gir smerte, lysskyhet og fremmedlegemefølelse på øyet. Tilstanden går over av seg selv i løpet av 24-48 timer
 • Betennelse i regnbuehinnen (iridosyklitt)
  • Er en alvorlig og ikke uvanlig årsak til rødt øye. Skyldes en akutt betennelse i regnbuehinnen (iris og corpus ciliare - fremre uveitt), kan komme tilbake flere ganger. Ofte ingen kjent forklaring på hvorfor betennelsen oppstår, men i noen tilfeller har tilstanden sammenheng med underliggende revmatisk sykdom eller kronisk betennelse i tarmen
  • Symptomene kan tidlig være beskjedne - oftest ensidig, smerte (kan mangle tidlig), rødt øye, lysskyhet, tåreflod, ev. tåkesyn
  • Krever behandling hos øyelege straks
 • Betennelse i hornhinnen (keratitt)
  • Skyldes en akutt betennelse i hornhinnen, oftest forårsaket av herpesvirus. Tilstanden kan komme tilbake senere
  • Er vanligvis ensidig, ofte smertefull, lysskyhet, tåreflod, ev. synsforstyrrelse
  • Krever snarlig behandling hos spesialist

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Blødning, "sprengt blodkar" på øyet (subkonjunktival blødning)
  • Kan oppstå spontant, i forbindelse med bruk av kontaktlinser eller som følge av skade
  • Dersom oppstått spontant, er det en smertefri, vanligvis ufarlig tilstand med uendret syn
  • Det er som regel lett å se at det er en blødning fordi det røde feltet omfatter bare en sektor av "hviten"
  • Bedrer seg uten behandling i løpet av 2 - 3 uker
   • Dersom du bruker kontaktlinser, vil det være en fordel å bruke briller i stedet i en periode, inntil bedring
  • Tilstanden kan være assosiert med blodfortynnende behandling, høyt blodtrykk eller diabetes, spesielt hos eldre
  • Dersom blødningen har oppstått etter en skade, ved øyesmerte, endret syn eller hvis du tar blodfortynnende behandling, anbefales legevurdering
 • Avleiring av gult vev på øyets "hvite" (pingvekula)
  • Skyldes aldersforandringer i konjunktiva. Er uskyldig og trenger ingen behandling
  • Finner små knuter av gult vev på begge sider av hornhinnen i nivå med øyelokksspalten. Kan noen ganger gi litt rødfarging av "hviten" rundt
 • Liten hevelse som vokser innover "hviten" fra nesesiden (pterygium)
  • Usikker årsak, men kan skyldes irritasjon forårsaket av ultrafiolett lys, tørrhet på øynene eller vind
  • Finner en liten, trekantet knute som vokser inn over kanten av hornhinnen fra nesesiden på begge øyne. Tilstanden gir lite eller ingen plager
 • Betennelse i øyets senehinne (episkleritt)
  • Forekommer hyppigere hos kvinner, overhyppighet hos pasienter med revmatisk sykdom
  • Det oppstår et rødt område på øyet som gir ubehag, tåreflod, ingen synsforstyrrelser. Ofte har vedkommende opplevd lignende før. Rødheten er sektorformet i nivå med øyelokkspalten, gir øyet en rosa eller lilla farge

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Betennelse i øyets senehinne (skleritt)
  • Ganske sjelden tilstand som opptrer hyppigere blant kvinner og hos personer med generell betennelsessykdom i kroppen
  • Gir ensidig eller dobbelsidig rødhet i senehinnen. Det foreligger konstant, borende, sterk smerte, smerte ved øyebevegelse, lett nedsatt syn
 • Akutt høyt trykk i øyet (akutt glaukom)
  • Sjelden tilstand. Opptrer vanligvis fra 40-50 års alderen, skyldes "trang kammervinkel" i øyet
  • Opptrer på det ene øyet. Det kan være forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, kvalme og ev. magesmerter
  • Rask behandling er påkrevet!
 • Sykdommer rundt eller bak øyet
 • Betennelse i hele øyet (endoftalmitt)
  • Tilstanden skyldes at en ytre gjenstand har kommet inn i øyet (splint som har trengt inn i øyet), eller det skyldes komplikasjon til en operasjon
  • Gir ensidig uttalt smerte, rødhet og synsreduksjon
  • Krever umiddelbar behandling
 • Alvorlige øyeskader

Hva kan du gjøre selv?

 • Har du fått etsende væske på øyet, er det helt avgjørende å starte skylling av øyet med rennende vann umiddelbart. Hold på med det til helsepersonell eller ambulanse ankommer

Når bør du søke lege?

 • De vanligste årsakene til rødt øye er infeksiøs øyekatar og allergisk reaksjon (høysnue). Dette er uskyldige tilstander som kan gå tilbake av seg selv, men vedvarende besvær tilsier legekontakt
 • Heller ikke snøblindhet/solblindhet krever legebehandling. Det samme gjelder de tilstander som nevnes under "vanlige årsaker som vanligvis ikke behøver behandling"
 • Alle andre former for rødt øye tilsier snarlig legekontakt

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
 • Er begge øynene røde?
  • Ja
  • Nei, bare venstre øye
  • Nei, bare høyre øye
 • Startet tilstanden akutt eller gradvis?
  • Akutt
  • Gradvis
 • Startet rødheten på det ene øyet for så etter hvert å komme også på det andre øyet?
  • Ja
  • Nei, det startet samtidig på begge øynene
  • Nei, det er bare det ene øyet som er rødt
 • Er øyet smertefullt?
  • Ja, litt
  • Ja, moderat
  • Ja, betydelig !
  • Nei
 • Om øyesymptomene?
  1. Gul verk, dannes skorpe i løpet av natten
  2. Kløe
  3. Rød, smertefull klump på øyelokket
  4. Synet er redusert, sløret !
  5. Lyssky, tåler ikke dagslys !
  6. Renner tårer fra øynene
  7. Føler meg syk
  8. Kvalm
  9. Innsiden av øyelokkene er røde, ikke hviten på selve øye
  10. Hviten på øyet er rød
  11. Smertefullt å flytte blikket
  12. Regnbuesyn og fargede ringer rundt lys
 • Mulige årsaker?
  1. Smittsom øyeinfeksjon
  2. Forkjølet, rennende og tett nese
  3. Betennelse i øyelokket
  4. Skade mot øyet
  5. Risp i hornhinnen
  6. Fremmedlegeme på øyet, rusk på øyet
  7. Ser ut til å være et blodkar som har bristet
  8. Bruker kontaktlinser
  9. Allergi, høysnue
  10. Har vært utsatt for sterkt sollys
  11. Har en kronisk revmatisk sykdom
  12. Annen underliggende sykdom (angi over)
  13. Tobakksrøyk
 • Har du opplevd liknende tilstand før?
  • Ja, en gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av øyet. Ved mistanke om fremmedlegeme eller sår på hornhinnen, vil legen dryppe en grønnfarge (fluorescein) på øyet. Grønnfargen vil samle seg i eventuelle sår eller skader slik at skaden blir lett å se. Eventuelt vil legen sjekke synet
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om alvorlig øyesykdom vil du bli henvist til øyelege eller innlagt på sykehus umiddelbart

Illustrasjoner

 • 9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg
 • 734-2-skleritt.jpg
 • 740-2-iridosyklitt.jpg
 • 745-2-keratokonjunktivitt.jpg
 • 760-2-pterygium-markert.jpg

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim