Informasjon, veiviser

Angst, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halvt år
  • Lengre enn et halvt år
 • Startet angsten plutselig eller kom den gradvis?
  • Plutselig
  • Gradvis
 • Hvor intens er angsten?
  • Mild
  • Moderat
  • Betydelig
 • Hemmer angsten deg i dine daglige aktiviteter?
  • Ja, i liten grad
  • Ja, i moderat grad
  • Ja, i betydelig grad
  • Nei
 • Hvordan arter angsten seg?
  1. Er til stede det meste av tiden
  2. Opptrer som panikkanfall
  3. Inntrer ved tanken på en person/ en situasjon/ ved synet av et sted, en gjenstand eller et dyr
  4. Kan føre til anfall med hyperventilasjon, åndenød
  5. Gir kroppslige symptomer som skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, svimmelhet
  6. Kan komme som en reaksjon på en opprivende, belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art
  7. Kan opptre som anfall, fra sekunder til minutter, med plutselig sterk angst, frykt eller ubehag, ofte i ulike situasjoner? - og som ofte etterfølges av hjertebank, åndenød og svimmelhet
  8. Anfall med plutselig sterk angst, frykt eller ubehag i spesielle typiske situasjoner hvor du vet at de fleste ikke ville få det
  9. Kan oppleve særlig ubehag på steder eller i situasjoner der det kan være vanskelig å komme seg unna eller få hjelp (kø, buss, butikk, møte)
  10. Er redd for å dumme meg ut eller bli latterliggjort hvis jeg kommer i sentrum for oppmerksomheten (ta ordet, spise sammen med andre, opptre i sosiale sammenhenger)
  11. Bekymrer meg mye eller engster meg svært for ting som økonomi, barnas helse eller ulykker? Mer enn folk flest?
 • Føler du deg deprimert i tillegg til å lide av angst?
  • Ja, litt
  • Ja, moderat
  • Ja, betydelig
  • Nei
 • Har du slik generell angst som beskrevet i foregående spørsmål, de fleste dager?
  • Ja
  • Nei
 • Har andre sagt at du bekymrer deg for mye?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Ved fysiske plager
  • Avhengig av hva plagene består i, vil legen måle blodtrykk, lytte på hjerte og lunger, klemme på magen, kjenne på musklene - og vil kunne fortelle deg at det ikke er sykdom i disse organene
  • Ofte er slike plager tilbakevendende. Hvis det ikke er tilkommet endringer i symptombildet, vil legen avstå fra å gjenta et slikt undersøkelsesrituale ved hver konsultasjon
  • Legen vil forklare deg hvordan plagene oppstår - at det er ufarlige plager
 • Ved betydelig angst
  • Samtaleterapi - i samarbeid vil du og legen forsøke å sette i verk tiltak som skal gi deg kontrollen tilbake
  • Medikamenter - ofte bare for en kort tid. Legen vil forsøke å unngå å sette deg på vanedannende medisiner

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men ved førstegangsundersøkelse for kroppslige reaksjoner på psykiske plager kan det være aktuelt å ta enkle blodprøver

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Henvisning til psykolog eller psykiater er noen ganger aktuelt. Det kan være lang ventetid, og de fleste angstpasienter behandles i allmennpraksis
 • Ved schizofreni må du vanligvis innlegges på psykiatrisk sykehus

Quiz

 • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om angst!
Forrige side