Informasjon, veiviser

Spiseforstyrrelser, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om:

 • Hvilken type spiseforstyrrelse har du?
  • Overspising - episoder der jeg mister kontrollen over spisingen
  • Anoreksi - spiser minimalt
  • Bulimi - kaster opp etter måltid
  • En blanding av anoreksi og bulimi
  • Annet
 • Hvor lenge har du hatt spiseforstyrrelse?
  • Noen måneder
  • Et halvår
  • Ca. et år
  • Flere år
 • Hvordan betrakter du kroppen din?
  1. Jeg er overvektig, fet
  2. Jeg er undervektig, tynn
  3. Kroppen min føles normal
  4. Føler meg stygg
  5. Føler meg pen
  6. Jeg har et dårlig selvbilde
 • Hvor gammel er du?
 • Hvor høy er du (i centimeter)?
 • Hva er vekta di (kg)?
 • Kjønn?
  • Kvinne
  • Mann
 • Hvordan arter tilstanden seg for deg?
  1. Jeg spiser svært lite
  2. Jeg spiser i perioder svært mye
  3. Jeg har en uimotståelig trang til mat
  4. Jeg holder meg strengt unna alt som kan være fetende
  5. Jeg kaster opp etter måltid
  6. Jeg spiser svært hurtig
  7. Jeg foretrekker å spise alene
  8. Mat har en dominerende plass i livet mitt
  9. Jeg prøver å slanke meg
  10. Jeg er fysisk svært aktiv
  11. Jeg trener mye løping
  12. Er treningen lystbetont
  13. Jeg er fysisk inaktiv
 • Har du noen av disse problemene?
  1. Føler meg slapp, svak, sliten
  2. Fryser lett
  3. Forstoppelse
  4. Diaré
  5. Sure oppstøt, halsbrann
  6. Magesmerter
  7. Stans i menstruasjonene de tre siste månedene
  8. Puberteten var/er forsinket
  9. Redusert skjeggvekst (menn)
  10. Hovne bein
  11. Jeg besvimer lett
  12. Jeg har selvmordstanker
 • Hvordan føler du deg?
  1. Stresset
  2. Engstelig og redd
  3. Deprimert
  4. Ensom
  5. Jeg har få venner
  6. Jeg har ingen venner
  7. Jeg har flere venner
  8. Jeg har et godt forhold til mine foreldre
  9. Jeg har et dårlig forhold til mine foreldre
  10. Jeg er en perfeksjonist
  11. Jeg føler skam over min spiseforstyrrelse
  12. Jeg føler meg mindreverdig
 • Ble spiseforstyrrelsen utløst av en hendelse?
  1. Nei
  2. Etter mobbing
  3. Etter tap av nær venn
  4. Etter mishandling
  5. Etter seksuelt overgrep
  6. Etter at noen kom med kommentarer om vekten min
  7. Etter en angstperiode
  8. Etter at jeg ble deprimert
  9. Etter en stressperiode
  10. Etter en konflikt med tidligere venner
  11. Etter en konflikt med noen i familien
 • Konsekvenser av spiseforstyrrelsen?
  1. Isolerer meg
  2. Mistet venner
  3. Gjør det dårligere på skolen/i jobben
  4. Har mer enn normalt fravær fra skolen/jobben
  5. Søvnvansker
  6. Konsentrasjonsproblemer
  7. Økonomiske problemer som følge av høye utgifter til matvarer
  8. Jeg bruker vanndrivende medisiner
  9. Jeg bruker avføringsmiddel
 • Har du andre ledsagende tilstander?
  1. Angstlidelse
  2. Depresjon
  3. Stoffmisbruk
  4. Tvangstanker og tvangshandlinger
  5. Hyperaktivitet, ADHD

Legeundersøkelsen

 • Sentralt i legeundersøkelsen er sykehistorien
 • Legen vil utføre en vanlig, generell kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Det kan være aktuelt at legen tar enkle blodprøver
 • Høyde og vekt måles
 • Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Alle barn og unge med mistanke om spiseforstyrrelse bør henvises til spesialisthelsetjenesten
 • Henvisning til medisinsk behandling på grunn av komplikasjoner eller hvis vekten er faretruende lav
 • Henvisning til psykiatrisk behandling (barne- og ungdomspsykiatri/ voksenpsykiatri) dersom tiltak i førstelinjetjenesten ikke fører frem, eller pasienten har uttalte depressive symptomer
 • Sykehusinnleggelse kan bli nødvendig i alvorlige tilfeller
Forrige side