Informasjon, veiviser

Muskel- og strekkskader

Typiske eksempler på slike skader er strekkskade som vanligvis oppstår i idrett, eller muskelskade etter direkte støt mot muskelen.

Diagnosen

 1. Strekkskade etter kraftig muskelarbeid, vanligvis under idrett. Hyppigst på fram- eller bakside av lår eller i leggmuskler
 2. Muskelskade etter direkte støt mot muskel: Kan ramme både dyp- og overflatisk muskulatur, på låret kalles det ofte "lårhøne"

Behandling

 • Begge tilstandene fører til en blødning i muskulaturen, og det utvikles en betennelse (inflammasjon) rundt skaden. Behandlingen er lik både for skade ved overbelastning eller etter traumer

Akuttbehandling

 1. Stopp den utløsende aktiviteten
 2. RICE-prinsippet (Rest, Ice, Compression, Elevation)
  1. Ro og hvile. Den skadede skal helst ligge og unngå belastning
  2. Bruk ispose eller kaldt vann på skadet muskel i minst 20 minutter. Obs unngå forfrysning
  3. Legg en bandasje som strammes noe for å utøve trykk og støtte på stedet. Eventuelt kan ispose holdes på plass med elastisk bandasje
  4. Den skadede fot eller arm heves over kroppen
 3. Ved alvorlige tilfeller med store smerter kontaktes lege

Senere behandling

 1. Ved større skader kan man vurdere om man skal bruke betennelsesdempende medikamenter i noen dager. I så tilfelle må lege kontaktes
  1. En slik behandling kan redusere varigheten på skadeavbrekket med 1-2 dager
  2. Må påbegynnes innen 24 timer, og helst innen 12 timer, for å få effekt
 2. Avlast muskelen de første 3 døgn. Ikke masser, tøy eller varmebehandle muskelen
 3. Etter denne perioden kan man begynne med lett tøyning og lett belastning. Unngå å utløse smerten.
  1. Varm godt opp med aktivitet som ikke belaster skaden
  2. Tøy det skadede stedet, hold tøyningen i ca 40 sekunder, gjenta 3-5 ganger med pauser imellom
  3. Veiledning av kyndig person kan være nyttig i starten ved større skader
  4. Treningen økes etter hvert gradvis, fortrinnsvis eksentriske/isometriske øvelser, men hele tiden under smertegrensen
  5. Kan være gunstig å bruke komprimerende bandasje for en periode

Annen informasjon