Informasjon

Tale- og språkutvikling, milepæler

De første lydene fra en baby blir møtt med jubel og glede fra foreldre og besteforeldre.

Tidlig gurgling går over i pludring og babling, til barnets første ord som vanligvis er "mamma" eller "pappa". De første 24 månedene er en avgjørende periode for tale- og språkutvikling. Den voksende hjernen er best i stand til å oppfange språk i denne perioden.

Det er viktig å være klar over at det er en betydelig variasjon i barns tale- og språkutvikling. Milepæler i barns utvikling av tale og språk tjener som generelle retningslinjer for normal utvikling. De kan også hjelpe leger og annet helsepersonell til å fastslå om et barn trenger ekstrahjelp for å lære og snakke eller bruke språk.

Milepæler ved slutten av 3 måneder

 • Begynner å bable
 • Ler
 • Begynner å etterape lyder
 • Snur hodet i retning av lydkilde

Milepæler ved slutten av 7 måneder

 • Reagerer på eget navn
 • Begynner å reagere på "nei"
 • Reagerer på lyder ved selv å lage lyder
 • Bruker stemmen til å uttrykke glede og ubehag

Milepæler ved slutten av 12 måneder

 • Reagerer på enkle verbale oppfordringer
 • Reagerer på "nei"
 • Babler med varierende tonefall
 • Sier "mamma" og "pappa" og bruker ordene på riktig person
 • Kommer med utbrudd som "å-å!"
 • Forsøker å etterligne ord

Milepæler ved slutten av 18 måneder

 • Peker på en gjenstand eller bilde når navnet på tingen blir sagt
 • Gjenkjenner navn på familiemedlemmer, gjenstander eller kroppsdeler
 • Sier 4-6 enkle ord

Milepæler ved slutten av 24 måneder

 • Kjenner til og sier omkring 50 ord med to eller tre stavelser
 • Bruker enkle setninger
 • Snakker forståelig omtrent halvparten av tiden
 • Begynner å bruke enkle preposisjoner som "med" og "for"

Når bør du kontake helsesøster eller lege?

Snakk med helsesøster eller lege hvis du er bekymret for barnets taleutvikling. Forsinkelser i taleutviklingen kan ha mange årsaker. Det kan være:

Det kan være aktuelt for helsesøster eller lege å henvise barnet til en logoped. Logopeden vil teste barnets taleevne. Han eller hun bruker en spill-liknende test med øretelefoner som sjekker hørseltap eller døvhet. I noen tilfeller må det gjøres en mer fullstendig fysisk og nevrologisk undersøkelse for å klargjøre om det foreligger en underliggende sykdom.

Vil du vite mer?