Informasjon

Barseltiden

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Oslo Universitetssykehus: Mor-barn-vennlig standard oslo-universitetssykehus.no
  2. Helsedirektoratet: Nytt liv og trygg barseltid for familien, Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen www.helsedirektoratet.no
  3. Helsedirektoratet: Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem www.helsedirektoratet.no
Forrige side