Enkel

Vektøkning i svangerskapet

Temaside om Korona

Når du er overvektig

Dersom du var overvektig før svangerskapet startet, så øker det risikoen for ulike komplikasjoner som svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk. Selv om en viss vektøkning i svangerskapet anbefales hos kvinner med overvekt og fedme, så viser forskning at sterkt overvektige kvinner trygt kan legge på seg mindre enn det retningslinjene ovenfor antyder. Ja, faktisk så kan et vekttap hos de med KMI over 35 på noen kilo, ha flere fordeler enn risikoer.

Norske retningslinjer anbefaler:

  • Gravide med KMI 30-35 kg/m² uten samtidig tilstedeværelse av én eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander følges i primærhelsetjenesten med råd om kost, tilskudd og fysisk aktivitet.
  • Gravide med KMI over 35 kg/m² følges opp i spesialisthelsetjenesten.
Forrige side Neste side