Nyhetsartikkel

NHI spør eksperten: Lavt stoffskifte

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Feildosering kan gi høyt stoffskifte

- Hva er T3 behandling?

-FT3 kan gis enten som kombinasjonsbehandling med tyroksin eller som tyroideaekstrakt fra svin. T3 er det aktive stoffskiftehormonet og dannes i alle kroppens celler fra T4. Omdanningen er forskjellig mellom individer, og noen som behandles med tyroksin vil kunne ha for lite T3. Det er gjort en rekke studier med tyroksin og T3 i kombinasjon, uten at man har funnet bedre effekt med T3 i tillegg. Enkelte kan likevel ha nytte av tillegg med litt T3. Internasjonale retningslinjer for kombinasjonsbehandling (T4+T3) foreligger, og man kan prøve behandling hos pasienter som har mye symptomer til tross for optimal tyroksin. T4 og T3 bør da gis i doseforhold 13-20:1, som tilsvarer det vi har i vår egen tyroidea. I praksis må tyroksindosen senkes 15-20 prosent, og en liten dose Liotyronin (5-10 ug/d) gis i tillegg. Vanligste tyroideaekstrakt fra svin er Armour thyroid eller Thyroid Erfa. Begge er uregistrerte i Norge. Derfor må legen søke for pasienten via Statens Legemiddelverk. Det finnes for få studier på medikamentene til å kunne anbefale eller registrere dem i Norge. Armour 60 mg inneholder 38ug T4 og 9 ug T3, som gir forhold mellom T4 og T3 på 4:1. Det er en høy T3 mengde og medfører derfor stor fare for bivirkninger. For å unngå bivirkninger, bør det gis lavere dose og kombineres med tyroksin, så forholdet mellom T4 og T3 blir mer likt det vi har hos mennesket, sier Norheim.

- Hvorfor er det vanskelig å få prøve andre medisiner enn Levaxin?

- Nå har det kommet internasjonale retningslinjer for kombinasjonsbehandling med T4 og T3. Metaanalyser får ikke frem at dette gir bedre effekt enn den man får ved å behandle med bare T4. Det kan likevel hende at det hjelper enkeltpasienter. Jeg kjenner til mange pasienter som har nytte av en liten dose T3 kombinert med tyroksin. Det er ingenting i veien for at pasienten kan prøve det. Det er imidlertid ingen dokumentert effekt, og derfor sitter det nok dypt hos legene å generelt gå over til den behandlingen. Man kan likevel la pasienten prøve, dersom det er et sterkt ønske om det. Det er også altfor dårlig dokumentasjon om effekten av Armour eller Erfa-ekstrakt. Mange pasienter velger selv å bruke disse medisinene og betale det de koster. Mange har betydelige bivirkninger på grunn av for høye doser. Man bør få hjelp av en klok lege til å finne rett dose og unngå selvmedisinering. Det er ikke bra å gå med langvarig høyt stoffskifte, sier Norheim.

Forrige side Neste side