Informasjon

Zoonoser

Vanskelig å si om det blir flere eller færre tilfeller

Om vi i dag har flere eller færre tilfeller av zoonoser enn tidligere, er det vanskelig å finne noe klart svar på.

- Hos dyr i Norge er det ganske mange sykdommer man hadde i gamle dager som nå er borte eller nesten borte. Tuberkulose hos kyr ble erklært utryddet på 1960-tallet. Denne bekjempelsen startet på slutten av 1800-tallet, og da mente man av 20-30 prosent av norske kyr hadde tuberkulose. Brucella var også vanlig før. Der ble det startet en kampanje i 1935, og i 1953 var sykdommen utryddet hos norske kyr. Får vi nye dyr inn i landet i dag, er vi nøye med å sjekke dem. Vi er også veldig oppmerksomme på rabies, sier Hofshagen.

- Det er vanskelig å si om det er mer eller mindre i dag. På mange områder er dagens diagnostikk langt bedre enn tidligere. I tillegg går folk mye oftere til lege og blir diagnostisert. Vi har sett en kraftig økning av campylobacteriose de siste årene. Noe skyldes nok bedre diagnostikk, men det er sannsynlig at en del av dette skyldes en reell økning. Langt færre blir syke av mange zoonoser i dag enn tidligere, mens vi samtidig stadig oppdager nye infeksjonssykdommer. Vi har i dag en mye bedre hygiene, og kontrollen med matproduksjonen er langt bedre. Samtidig har industrialiseringen og sentraliseringen ført til at matproduksjonen er mer sårbar enn tidligere, slik at en feil kan føre til større konsekvenser. Likevel vet vi at det var mange flere som ble syke av infeksjoner som ble overført gjennom mat og vann, for 50-100 år siden. For tidligere var infeksjoner den hyppigste dødsårsaken blant folk, sier Nygård.

Forrige side Neste side