Informasjon

Overvekt

Å definere overvekt kan være vanskelig. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis tilstander hvor det er et overskudd av fett på kroppen i forhold til det som er ønskelig.

Hva er overvekt?

Overvekt er et problem for stadig flere. Gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.

For å klassifisere overvekt har det blitt laget et verktøy som kalles KroppsMasseIndeks (KMI) - på engelsk BMI (Body Mass Index). KMI kan hjelpe oss med å finne ut om en person er overvektig, og i hvilken grad vedkommende er overvektig.

I denne sammmenhengen bør det understrekes at KMI kun er et hjelpemiddel, og ikke en fasit. Det er mange forhold å ta hensyn til når vi snakker om overvekt og fedme, deriblant kroppsbygning og aktivitetsnivå. KMI kan likevel gi oss en liten pekepinn på hvordan vektforholdene hos en person er. Et viktig moment er at det er funnet en sammenheng mellom høy KMI og sykdom.

KMI beregnes med formelen:

KMI = kg /m2 (kg er personens vekt og m er personens høyde i meter).

Følgende tabell viser hvordan du kan bruke KMI:

Klassifisering

KMI

Sykdomsrisiko

Undervekt

18,4 eller lavere

Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer

Normal vekt

18,5 - 24,9

Lav

Overvekt

25 - 29,9

Økt for diabetes

Fedme grad 1

30 - 34,9

Økt for diabetes
Økt dødelighet

Fedme grad 2

35 - 39,9

Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet

Fedme grad 3

40 eller høyere

Meget høy helserisiko

Neste side