Informasjon

Søvnløshet

Årsak

Det er vanlig å skille mellom to grupper av søvnforstyrrelse, såkalt primær eller sekundær søvnforstyrrelse.

  1. Med primær søvnforstyrrelse menes plager hvor man ikke kan finne noen årsak. Det vil si at det verken er kroppslig sykdom eller psykisk sykdom som er årsaken, og man kan heller ikke påvise årsak i omgivelsene.
  2. Sekundær søvnforstyrrelse er søvnplager hvor en finner sykdom eller sosiale årsaker som kan forklare tilstanden.

Sekundære søvnlidelser er mest vanlig. Svært mange sykdommer kan medføre vedvarende søvnplager. Hyppige årsaker er depresjon, angst, urolige bein (restless legs). Hjerte eller lungesykdommer kan medføre pustebesvær om natten. Smertetilstander kan holde deg våken. Nesetetthet, f.eks. polypper i nesen, kan gi pustebesvær og oppvåkning. Listen over årsaker er lang. Mange medisiner kan også medføre søvnproblemer som bivirkning, et eksempel er en type hjertemedisiner som kalles betablokkere. Sosiale årsaker kan være støy eller bråk, skiftarbeid, uregelmessig døgnrytme.

Ved primær søvnforstyrrelse finnes ingen årsak. Søvnforstyrrelsen er ofte utløst av en eller annen påkjenning, men vedvarer etter at problemet er løst.

Forrige side Neste side