Informasjon

Søvnløshet

Behandling

Det er viktig for alle som opplever forbigående søvnforstyrrelse å minne seg selv på at dette er en normal tilstand i mange sammenhenger. Ved stress og bekymringer, ved forbigående sykdom, ved brudd på døgnrytme og så videre opplever mange av oss noen våkenetter. Selv om dette er slitsomt, og til tider utmattende, er det ikke farlig. Oftest vil slike forstyrrelser gli over. Det viktigste man kan gjøre ved kortvarig insomni er ingenting. Det er ofte forsøk på å kompensere for kortvarige søvnproblemer som leder til vedvarende søvnproblemer. Om man fortsetter å oppføre seg slik man gjorde før søvnproblemene oppstod (legge seg til samme tid og stå opp til samme tid - ikke sove på dagen) er det raskeste måte å komme tilbake til rutinene som fungerte.

Ved mer langvarige plager er det mange som søker hjelp. Den behandlingen som leger tilbyr, kan grovt sett inndeles i ikke-medikamentell eller medikamentell behandling. Eksperter er ikke i tvil om at behandlingen uten medisiner er den beste. Forskning viser god effekt av korttids-behandling både uten medisiner og med medisiner. Ved langtidsoppfølging av pasienter over år viser det seg at virkningen av den ikke-medikamentelle behandlingen holder seg, mens virkningen av tablett-behandlingen forsvinner. I mange tilfeller mener man at langtidsbruk av sovemedisiner bidrar til å vedlikeholde dårlig søvn.

Forrige side Neste side