Informasjon, tilstand

Borreliose etter flåttbitt

Ved omtrent 98 prosent av alle flåttbitt skjer det ingen overføring av smitte, og du blir ikke syk. Cirka to av 100 flåttbitt fører til sykdommen som kalles borelliose.

Hva er borreliose?

Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1-2 prosent til over 60 prosent av flått i ulike studier. I gjennomsnitt oppstår sykdom kun etter ca 2 prosent av alle flåttbitt, det vil si at 98 av 100 flåttbitt ikke fører til sykdom.

Det har vært en økning i antall meldte tilfeller av borreliose de siste årene. I 2021 ble det meldt 536 tilfeller mot 510 i 2020 og 488 i 2019. Flest tilfeller rapporteres fra Vestland (119) og Agder (99).

Risikoen for smitteoverføring ved bitt av flått er liten selv i de mest utsatte områdene, og ikke alle som blir smittet, får symptomer. En stor del av befolkningen i endemiske områder har vært smittet med Borrelia og har antistoffer (10-20 prosent).

Animasjon av borreliose

Blant dem som utvikler sykdom, er det vanlig å beskrive tilstanden i tre ulike stadier eller ytringsformer:

Stadium 1 - tidlig lokalisert infeksjon

Fra 2-30 dager etter et flåttbitt (som ikke alltid har blitt oppdaget!) ses et typisk, ringformet, svakt rødt utslett som brer seg utover fra bittstedet. Dette kalles erytema migrans - et vandrende rødt utslett. Utslettet blir vanligvis større enn 5 cm i diameter, ofte omkring 15 cm, men kan også bli mye større. Det er vanlig at utslettet etter hvert får en avblekning i sentrum. De fleste (60-80 prosent) som blir smittet, får dette utslettet, men du kan være smittet selv om du ikke har hatt utslett. Samtidig med utslettet får du vanligvis litt sykdomsfølelse, men oftest forløper det hele uten feber. Dette første stadiet varer vanligvis 2-4 uker, og utslettet glir gradvis over av seg selv, også uten noen form for behandling.

 • Ringformet utslett etter flåttbitt
  Ringformet utslett etter flåttbitt
 • Utslettet kan mangle oppklaring i midten
  Utslettet kan mangle oppklaring i midten
 • Barn med Erytema migrans på magen. Utslettet hadde en kraftig rødfarge.
  Barn med Erytema migrans på magen. Utslettet hadde en kraftig rødfarge.
 • Atypisk utslett som kom 2-3 uker etter flåttbitt. Pasient var i starten usikker på om dette var erytema migrans, men det viste seg å være det i ettertid. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
  Atypisk utslett som kom 2-3 uker etter flåttbitt. Pasient var i starten usikker på om dette var erytema migrans, men det viste seg å være det i ettertid. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
 • Erythema migrans etter flåttbitt på lår
  Erythema migrans etter flåttbitt på lår
 • Blodfull flått
  Blodfull flått
 • Erytema migrans på siden av magen. Utslettet kom tre uker etter flåttbitt og lignet først et vanlig blåmerke. Hvis man ser nye etter kan man se en tydelig ring. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
  Erytema migrans på siden av magen. Utslettet kom tre uker etter flåttbitt og lignet først et vanlig blåmerke. Hvis man ser nye etter kan man se en tydelig ring. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
 • Gravid kvinne med erytema migrans på leggen. Utslettet kom 10 dager etter flåttbitt. Utslettet har en svak rødfarge og er ujevnt i kantene. Flåtten har sittet på den lille røde prikken i midten. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
  Gravid kvinne med erytema migrans på leggen. Utslettet kom 10 dager etter flåttbitt. Utslettet har en svak rødfarge og er ujevnt i kantene. Flåtten har sittet på den lille røde prikken i midten. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret
 • Pasient med erytema migrans på leggen. Utslettet har en jevn farge og man kan ikke se en tydelig ring. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret.
  Pasient med erytema migrans på leggen. Utslettet har en jevn farge og man kan ikke se en tydelig ring. Gjengitt med tillatelse fra Flåttsenteret.

Stadium 2 - tidlig utbredt sykdom

Dersom bakterien i tidlig fase spres med blodet til andre deler av kroppen, kalles det tidlig generell eller tidlig utbredt sykdom. Dette skjer vanligvis 4-8 uker, eventuelt helt opptil 12 uker etter flåttbittet. Mange har da hatt erytema migrans på forhånd. I denne fasen er det først og fremst spredning av bakterien til hjerne og nerver, eller til muskler og ledd som gir plager. Bakterien kan føre til en mild form for hjernehinnebetennelse med plagsom hodepine. Nerverøtter kan også bli angrepet og føre til smerter i nakke, skuldre, lår eller armer. Man kan også få betennelse i nerver og lammelser i enkelte nerver - ansiktslammelse er vanligst. Ved spredning til ledd er leddsmerter vanlig, og noen kan få hevelser i ledd. Ved tidlig spredning av bakterien kan også hjertet bli påvirket. Hos noen ser man mange ringforma utslett selv om man kun har fått ett enkelt flåttbitt. Også dette andre stadiet vil hos de fleste gli over av selv uten behandling.

Stadium 3 - sen utbredt sykdom

Stadium tre kan opptre måneder til år etter smitten hos personer som ikke har fått behandling med antibiotikum i stadium 1 eller stadium 2. Dette stadiet kan vise seg ved et utslett på oversiden av armer eller ben - det ses en blå/rød misfarging og huden blir arraktig og tynn. Sykdommen kan også vise seg ved kroniske leddsmerter eller ved hodepine, konsentrasjonsvansker, eventuelt lammelser og svekket følsomhet i områder av huden. 

Post Lyme syndrom

Noen pasienter har plager med kroniske smerter, leddplager, hodepine og konsentrasjonsvansker i lang tid (mange år) etter borrelia-infeksjon. Dette gjelder også pasienter som har fått riktig antibiotikabehandling i tidlig stadium av sykdommen. Det er en del usikkerhet og uenighet både blant eksperter og pasienter om dette skyldes at infeksjonen blomstrer opp, eller om det er plager som skyldes skader etter tidligere infeksjon. Ekspertenes teori er at dette i de fleste tilfeller er forårsaket av skader på nerver eller ledd, og ikke et uttrykk for at bakterien fortsatt er til stede. 

Neste side