Informasjon

Malaria

Forekomst

I 2019 forekom malaria endemisk i 91 land, og cirka 40 prosent av verdens befolkning bor i disse områdene. I følge WHO var det totalt 229 millioner tilfeller av malaria. Cirka 94 prosent av malariatilfellene i verden forekommer i tropisk Afrika. I 2019 var det 409 000 registrerte dødsfall som følge av malaria verden over. Over 90 prosent av dødsfallene er i Afrika og 67 prosent av dødsfallene er blant barn under 5 år (274 000), hovedsakelig på grunn av malaria i hjernen eller anemi (blodmangel).

Den globale middeltemperaturen er økende. Dette antas å føre til en betydelig økning i antall mygg i verden, noe som igjen vil gi økt risiko for malaria for flere.

Hvert år vil omtrent 10 000 reisende fra Europa komme hjem med malaria, og 100 av disse dør som følge av sykdommen. I Norge rapporteres det om i underkant av 100 tilfeller av importert malaria årlig, i 2018 var det 54 tilfeller. Dødsfall på grunn av malaria er svært sjelden i vårt land.

Den største gruppen av reisende som diagnostiseres med malaria i Norge, er personer med innvandrerbakgrunn som reiser på besøk til eget eller slektningers tidligere hjemland. De fleste personer av utenlandsk herkomst vil etter en tid utenfor malaria-område være like mottakelige for utvikling av malariasykdom som personer av norsk herkomst.

Forrige side Neste side