Informasjon

Diabetes type 1 og reise

Diabetes type 1 skal ikke hindre deg i å reise hvor du vil og som du vil, men for å få en mest mulig sikker og behagelig tur, kreves det litt planlegging før avreise.

Ifølge boken Type 1-diabetes blant barn og unge (av Ragnar Hanås), er det ingen reisemål eller transportmidler som er umulige for en med type 1 diabetes. Det viktigste er å måle blodsukkeret hyppig og justere insulindosene etter behov. Mye stillesitting i fly, bil, båt, tog eller lignende, og mat med mer karbohydrater, kan gi høyere blodsukker. I tillegg kan følelsene virke inn på blodsukkeret vårt, og spenning eller stress kan føre til et høyere blodsukker enn normalt.

Større inntak av alkohol enn vi vanligvis har, kan også gi et endret insulinbehov. Det anbefales å vise måtehold ved inntak av alkohol - for å redusere risikoen for alvorlige følingsepisoder.

Les også: Diabetes og alkohol

Før du reiser

Før du reiser, bør du få tak i et internasjonalt identifikasjonskort for personer med diabetes. Dette utgis av Diabetesforbundet. Du bør også undersøke om reiseforsikringen din dekker de behovene du har, eller om du trenger en ekstraordinær reiseforsikring. Reiser du i Europa, bør du få tak i Europeisk helsetrygdekort fra HELFO. Bruk vårt vaksinekart til å finne ut hvilke vaksiner som er anbefalt ved ditt reisemål. Ta vaksinene i god tid før avreise.

Diskuter med legen din hvordan du skal forholde deg dersom du får diarè, oppkast eller feber, og ta med medisin som forebygger/behandler diarè (Imodium).

Varme øker risikoen for lavt blodsukker

Mange av oss reiser til varmere strøk når vi skal feriere. Husk at varme øker blodsirkulasjonen i underhuden, og gir et raskere opptak av insulin. Soling og varme bad kan derfor gi høyere risiko for lavt blodsukker/føling. Vi er også mer aktive når vi er på ferie, og vi spiser annerledes. Derfor anbefales det å redusere de vanlige insulindosene med 10-20 prosent. En annen situasjon som kan gi lavt blodsukker, er dersom du drikker for lite i varmen og blir dehydrert. Dette kan føre til at insulinet tas opp langsommere. Når du senere drikker nok, vil mer insulin tas opp - noe som kan føre til lavt blodsukker. Vær derfor nøye med å drikke nok flaskevann, og husk å ta med deg druesukker og annen sukkerholdig følingsmat.

Hvis du skal ut på stranden eller lignende, bør du oppbevare insulinet i for eksempel en kjølebag eller en termos (men ikke sammen med isbiter!). Ikke la insulinet ligge igjen i bilen i solsteiken - eller i kuldegrader. Skal du på tur i kaldt vintervær, kan du for eksempel oppbevare insulinpennen tett inntil kroppen, slik at det ikke fryser.

Oppbevaring av insulin i varmen

Insulin må ikke utsettes for frost, for direkte sollys og ikke for høy temperatur. Virkningen til ulike insulinpreparater forringes etter en tid ved ikke-ideell lagringstemperatur. Sjekk pakningvedlegget for insulinet du benytter for å se holbarheten ved romtemperatur (inntil 30 grader). Den er som regel fire til seks uker.

Så lenge det ikke er veldig varmt på hotellrommet ditt, trenger du derfor ikke å oppbevare insulinet i kjøleskap. De små hotellkjøleskapene har ofte dårlig temperaturregulering, noe som kan føre til at insulinet fryser - og må kastes. Ved langvarig opphold bør du oppbevare insulin i kjøleskap. Da bør du ha med deg et termometer slik at du kan holde øye med kjøleskapstemperaturen. Ekstrem luftfuktighet og varme kan også påvirke blodsukkermåleapparat og teststrimler. Måleapparatene fungerer best ved temperaturer på mellom 15 og 35 grader Celsius. Kulde kan gi for lave verdier, og varme kan føre til at det vises for høye verdier.

Dersom du mistenker at insulinet mister effekt, så mål ofte og juster insulinmengden til du oppnår ønsket effekt.

Bruk riktig sprøyte til riktig konsentrasjon

Det skal være mulig å få tak i insulin ved apotek i hele verden dersom du kan bekrefte at du har diabetes. Vær i så fall klar over at noen land bruker andre konsentrasjoner enn vi gjør i Norge. Vi bruker konsentrasjoner på 100IE/ml. Enkelte andre land bruker konsentrasjoner på 80IE/ml eller 40IE/ml. Dersom du må kjøpe en annen konsentrasjon enn 100IE/ml, må du også kjøpe sprøyter som passer til denne. Om du bruker en U-100ml sprøyte til å trekke opp U-40 eller U-80 konsentrasjoner, vil dosen bli feil. Med riktig tilpasset sprøyte er enhetene de samme og vil gi tilnærmet lik effekt. I noen land blir blodsukker oppgitt i milligram per 100 milliliter. Får å få det tallet du er vant til, kan du dele tallet på 18.

Dersom du reiser østover eller vestover, og passerer flere tidssoner, er det nødvendig å justere insulindosene gjennom døgnet. Dette kan du lese mer om i vårt dokument om flyreiser og diabetes type 1. Les også vår huskeliste over insulin og annet utstyr som er nødvendig for en med diabetes type 1 på reise.

Hvis dere er flere som reiser sammen, bør du gi reisefølget ditt en innføring om lavt blodsukker, insulinsjokk og bruk av glukagon, slik at de kan hjelpe deg om du trenger det.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hanås R. Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne. : NKS-Forlaget, 2003.
  2. Chandran M, Edelman S.V. Have Insulin, Will Fly: Diabetes Management During Air Travel and Time Zone Adjustment Strategies. Clinical Diabetes 2003; 21: 82-85. clinical.diabetesjournals.org
  3. American Diabetes Association . Flying With Diabetes. Clinical Diabetes 2003; 21: 86. clinical.diabetesjournals.org
  4. Norges Diabetesforbund www.dianet.no
  5. Novo Nordisk Norge www.novonordisk.no