Nyhetsartikkel

Hvorfor er trening bra ved depresjon og stress?

Hva med endorfinene?

Maria Lindskog sier til NHI.no at PGC-1A1 dannes når musklene tilpasser seg til trening. Hvor mye trening som må til for å oppnå effekten, avhenger av hvor godt trent man er i utgangspunktet. Men hun mener at treningen må være slik at den føles utmattende.

En forklaring på effekten av trening ved depresjoner er at ved dype depresjoner reduseres hjernens innhold av serotonin og noradrenalin. Og at intens fysisk aktivitet øker hjernens innhold av disse stoffene. Mange mener også at fysisk aktivitet frigjør endorfiner. Den forbigående økning av endorfinnivået, kan dermed bidra til å forklare treningens psykologiske effekt.

- Hva tror du - er det en sammenheng mellom det at hjernen øker produksjonen av disse stoffene – og funnene dere har gjort?

- Hypotesen om serotonin og noradrenalin i hovedsak bygger på legemidler som virker på disse nervesystemene. Imidlertid er det ikke sikkert at det grunnleggende problemet ligger i disse systemene, sier Lindskog.

Hun forteller at i dag mener mange at det er den grunnleggende overføringen av glutamat (som representerer 80 prosent av hjerneaktiviteten og er hjernens viktigste signalstoff) som er i ubalanse.

- Vi så ingen endring i serotoninnivået i våre eksperimenter, men derimot påvirket kynurenin de proteinene som stimulerte glutamatsynteser. Det er mulig at enkelte typer depresjon påvirker serotonin- og noradrenalinsystemet. I så fall tror jeg det er en parallell prosess, noe som muligens kan påvirke mottakelighet for stress. Endorfiner er en kraft vi har utelatt i denne studien fordi vi gjorde musene trente på forhånd. Endorfineffekten er altså en helt annen, og raskere, mekanisme enn det vi beskriver, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. Agudelo L, Femenia T, et.al. Skeletal Muscle PGC-1α1 Modulates Kynurenine Metabolism and Mediates Resilience to Stress-Induced Depression. Cell 2014. DOI:10.1016/j.cell.2014.07.051 DOI
  2. www.forskning.se
Forrige side