Nyhetsartikkel

Selvhjelpskurs ved psykiske plager

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no tilbyr gratis selvhjelpskurs for personer som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.

Magnus Nordmo, som er psykolog ved Universitetet i Oslo, har laget selvhjelpskurs for personer som sliter med sosial angst, panikkangst, depresjon eller langvarige søvnvansker. Det er også laget korte kurs for noen lettere psykiske plager: Kortvarige søvnvansker, rødming, presentasjonsangst, flyskrekk, helseangst og enkle fobier. Se kursoversikt under.

Kursene er finansiert av ExtraStiftelsen, og er gratis for alle. Det kreves ingen registrering.

Behandlingsmetoden som benyttes kalles kognitiv terapi, eller kognitiv atferdsterapi. Effekten av kognitiv terapi ved angstlidelser, depresjon og søvnvansker er svært godt dokumentert i vitenskapelig litteratur verden over. Det er også dokumentasjon for at nettbaserte selvhjelpskurs kan gi like god effekt som samtaler med en behandler. 

Hvorfor selvhjelpskurs? 

Svært mange sliter med ulike grader av psykiske plager. Forekomsten er økende, og det er stor etterspørsel etter hjelp. Mange får god og tilstrekkelig hjelp ved å prate om sine plager med familie, venner og kjente. Noen får hjelp hos fastlege, ved lavterskeltilbud i kommunen eller hos private psykologer, og noen har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten. I helsevesenet er det ventetider og dårlig kapasitet for denne type behandling. Det er også mange som kvir seg for å ta kontakt med helsevesenet. 

Det er naturlig å tenke seg at hver video tilsvarer en time på legekontoret eller hos psykolog.

Selvhjelpskurs kan være et aktuelt alternativ for alle gruppene som er nevnt. Pasienter med psykoselidelser er unntak, de bør alltid ha tett oppfølging fra kvalifisert helsepersonell. 

Hvordan gjennomføres kursene? 

Avhengig av hvilken tilstand det gjelder, er kursene, eller behandlingen, oppdelt i åtte til ti moduler. Hver modul består av en video med psykolog Nordmo. Til hver video følger arbeidsark og skriftlig informasjon. For kursene om depresjon og kroniske søvnvansker er det laget gratis apper som anbefales brukt når du gjør egne registreringer. Lenker til arbeidsark og apper finner du på nettsiden for hvert enkelt kurs. 

Det er nødvendig å bruke tid på programmene, og det er viktig å gjøre den jobben som blir anbefalt mellom hver modul for å oppnå best mulig effekt. 

Kursoversikt - NHI.NO

Enkle kurs (1 modul) Omfattende kurs (8-10 moduler)
Kortvarige søvnvansker Langvarige søvnvansker
Rødming Sosial angst
Presentasjonsangst Panikkangst
Flyskrekk Depresjon
Helseangst  
Fobier