Informasjon

Mer skadelig fyll

Norsk alkoholpolitikk - et foregangsland

Mange nordmenn ser mot utlandet når de vil si noe om hva slags priser og forhold til alkoholinntak vi bør ha her i Norge. Andre vestlige land ser mot Norge. En studie utført ved New York Medical College rangerte Norge høyest i en studie av alkoholpolitikk i OECDs 30 medlemsland.

- Norge blir sett på som et foregangsland i denne sammenhengen. Europa har hatt en veldig liberal alkoholpolitikk, men nå går flere i retning av en mer restriktiv politikk. De ser at det høye alkoholforbruket ikke bare fører til flere dødsfall og økt sykelighet, men det går også utover næringslivet fordi det fører til nedsatt produksjon. De store vinlandene Frankrike, Italia og Spania, har gjennom mange tiår redusert alkoholkonsumet i befolkningen. Ola Nordmann ser på det å drikke mer til hverdags som et fremskritt, mens resten av Europa ser på det som et problem, sier Skjøtskift.

Forrige side Neste side