Informasjon

Kontakteksem

Kontakteksem er en betennelse i hud som enten er utløst av irriterende stoffer eller av allergi. Symptomer er at området blir rødt og hovent, med kløe, små blemmer og eventuelt blærer og sårdannelse.

Det skilles mellom to typer kontakteksem: Toksisk irritativt kontakteksem og allergisk kontakteksem. Begge kan foreligge i en akutt og kronisk form. Toksisk kontakteksem er hyppigere enn allergisk kontakteksem og utgjør omtrent 75 til 80 prosent av alle kontakteksemene. Selv om kontakteksem er inndelt i to hovedtyper, så er det ikke alltid så lett å skille mellom toksisk og allergisk eksem.

Håndeksem er den dominerede typen kontakteksem. Kontakteksem kan imidlertid finnes andre steder, for eksempel på hals, underarmer, legger like over strømpene, hårbunn, hudfolder og på føttene. 

Håndeksem er to til tre ganger vanligere hos kvinner enn hos menn, og er hyppigst i aldersgruppen 20 til 40 år. I Skandinavia har cirka fem prosent plager med kontakteksem.

Symptomer og tegn

Kontaktallergisk eksem
Kontaktallergisk eksem

Akutt, allergisk kontakteksem skyldes forsinket type overfølsomhet og gjør at symptomene vanligvis først kommer 24 til 72 timer etter eksponering. Det rammede hudområdet er rødt og hovent, med små blemmer, eventuelt blærer og sårdanelser. Kløe er vanlig. Ofte er det en ganske skarp avgrensning av eksemet. Utslett kan forekomme på andre steder av kroppen også. Bedring skjer vanligvis i løpet av få dager. 

Ved akutt, toksisk eksem kan utslettet komme i løpet av minutter til timer etter eksponering for et sterkt irritativt stoff, eller i løpet av dager til uker etter eksponering for en mildere irritant. Huden er ofte tørr og sprukken, og det klør. Eksemet er gjerne uklart avgrenset og er vanligvis begrenset til det området av huden som har vært utsatt for det irriterende materialet. Det tar ofte uker fra eksponeringen før tilstanden bedrer seg.

Kronisk eksem gir sprukken og fortykket hud, samt kløe.

Håndeksem finnes særlig på fingrenes overside, på håndrygger og i den tynne huden på håndleddets håndflateside. Forandringene er noenlunde symmetriske, men ofte mest aktive på den dominante hånd (det vil for de fleste være høyre hånd).

Animasjon av eksem
Neste side