Informasjon

Merking av matvarer

For å sikre at du eller barnet ditt unngår matvarer som ikke tåles, er det nødvendig å ha kjennskap til hva maten inneholder. Merking av matvarene er et viktig hjelpemiddel i den forbindelse.

Alle matvarer som produseres eller omsettes i Norge, skal være merket i henhold til norsk næringsmiddellovgivning og EU-retningslinjer. I utgangspunktet skal alle ferdigpakkede matvarer ha en fullstendig ingrediensliste.

De viktigste unntakene fra denne regelen er:

  • Sammensatte ingredienser: Eksempelvis hvis majones utgjør mindre enn 25 prosent av vekten i en potetsalat, er produsenten ikke pliktig til å angi hvilke ingredienser som inngår i majonesen. Det er tilstrekkelig at ordet majones inngår i ingredienslisten. Fra et allergisynspunkt er det likevel viktig å vite om majonesen inneholder egg. Tilsetningsstoffene i majonesen skal imidlertid alltid oppgis dersom de har en teknologisk funksjon i potetsalaten. Hvilke ingredienser som inngår i sammensatte ingredienser, må man selv ta rede på - enten i butikken eller hos produsenten
  • Samlebetegnelser: For enkelte ingredienser er det tillatt å bruke såkalte samlebetegnelser. Det er for eksempel anledning til å deklarere grønnsaker uten å spesifisere nærmere hvilke grønnsaker som inngår, dersom grønnsakene utgjør mindre enn 10 prosent av matvaren
  • Enkelte kakao- og sjokoladeprodukter er ikke underlagt krav om å merkes med ingrediensliste
  • Alkoholholdige drikker som inneholder mer enn 1,2% alkohol, er unntatt fra krav om ingrediensliste
  • Små pakninger som har en overflate mindre enn 10 cm2, er unntatt fra krav om ingrediensliste.
Neste side