Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Epilepsi rammer omtrent fem per 1000 barn i Norge. Typiske symptomer og tegn på epilepsi kan variere fra kraftige rykninger og kramper, til fjernhet og at musklene blir slappe.

Komplikasjoner

Psykiske og atferdsmessige problemer samt lærevansker forekommer hyppigere hos barn og ungdom med epilepsi: depresjon, angst, vansker med oppmerksomhet og atferd, samt vansker med språk og hukommelse. 

Også bevegelsesforstyrrelser som følge av cerebral parese eller hjerneskade ses hyppigere hos personer med epilepsi enn ellers i befolkningen.

Andre komplikasjoner til epilepsi kan være skader påført under anfall (slag mot hodet, tannskader, tungebitt).

Ved å redusere anfall bidrar antiepileptika til å minske risikoen for komplikasjoner. Men, mange av medikamentene kan også medføre (vanligvis doseavhengige) bivirkninger. Noen av de vanligste er døsighet, svimmelhet, konsentrasjons-, hukommelses- og innlæringsvansker.

En fryktet komplikasjon ved epilepsi er langvarige anfall, såkalt status epileptikus. Uten hurtig behandling med medisiner og sykehusinnleggelse vil slike anfall kunne gi varig hjerneskade.

Forrige side Neste side